Ik heb mijn aandelen Anfield Nickel nog bijgehouden. Wat valt er nog te melden?
...

Ik heb mijn aandelen Anfield Nickel nog bijgehouden. Wat valt er nog te melden?De verkoop van het Mayaniquel-project in Guatemala aan Cunico Resources liet een bittere nasmaak achter, omdat de voorwaarden beduidend minder goed waren dan verhoopt. De uiteindelijke opbrengst zal bovendien slechts binnen vijf jaar bekend zijn, afhankelijk van de evolutie van de nikkelprijs. Cunico betaalde op 16 juni de eerste schijf van 3 miljoen USD. De volgende vier jaar volgen nog telkens 3 miljoen USD. In juni 2019 zal de laatste betaling gebeuren, waarbij het bedrag zal afhangen van de gemiddelde nikkelprijs tussen juni 2018 en juni 2019. Het basisscenario voor de laatste betaling (28 miljoen USD) is gebaseerd op een nikkelprijs van 14.000 USD, nauwelijks boven de bodemkoers van de afgelopen tien jaar. De totale deal zou in dat geval 43 miljoen USD of 1,08 CAD per aandeel opbrengen. Op basis van de huidige nikkelprijs van 18.400 USD komen we uit op een totale dealwaarde van 56,5 miljoen USD of 1,42 CAD per aandeel. Op basis van de gemiddelde nikkelprijs van de voorbije tien jaar (20.000 USD) zal de totale dealwaarde 61,4 miljoen CAD of 1,54 CAD per aandeel bedragen. Afhankelijk van de gemiddelde nikkelprijs in de periode 2018-2019 kan het uiteindelijk nog een stuk meer, maar ook minder worden. Ross Beaty, met 30,2 % de grootste aandeelhouder van Anfield Nickel, is zich terdege bewust van het feit dat de deal ondermaats is. Het vaste voornemen is dan ook een nieuw exploratieproject in de vennootschap in te brengen en op die manier, op termijn, extra waardepotentieel mogelijk te maken. De vervaldatums van de uitstaande leningen -in totaal voor ruim 6 miljoen CAD, verstrekt door vennootschappen van Beaty- zijn intussen verlengd tot 30 juni 2015. Vermoedelijk zal een inbreng van een nieuw project gepaard gaan met een private plaatsing van nieuwe aandelen om de kapitaalbasis te versterken. De koers is de voorbije drie maanden relatief stabiel, waarbij 0,80 CAD per aandeel de ondergrens lijkt te gaan vormen. We raden aan af te wachten tot het nieuwe project wordt ingebracht en bevestigen het advies houden/afwachten(rating 2C).Het aandeel Yara International is de voorbije maanden met 20 % gestegen. Is het moment om te verkopen aangebroken?Yara International slaagde er in de eerste jaarhelft in de negatieve trend sinds 2012 om te buigen. In 2012 boekte de grootste Europese meststoffenproducent nog een nettowinst van 37,31 NOK per aandeel (35,34 NOK recurrent), maar in 2013 daalde die naar 20,63 NOK per aandeel (24,79 NOK recurrent). Vooral de tweede jaarhelft van vorig jaar was zwak, met slechts 5,89 NOK per aandeel nettowinst. Dit jaar ogen de resultaten beter. In het eerste en het tweede kwartaal boekte het Noorse bedrijf respectievelijk 6,4 NOK en 8,26 NOK per aandeel nettowinst. Samengeteld geeft dat een nettowinst van 14,66 NOK per aandeel (waarvan recurrent 14,77 NOK), tegenover 14,73 NOK per aandeel (recurrent 16,49 NOK) in de eerste jaarhelft van 2013. De expansie in Brazilië door de overname van de meststoffenactiviteiten van Bunge zorgde voor een stijging van de verkochte volumes met 11 % (-4 % exclusief overname). Brazilië tekende in de eerste jaarhelft voor 31,6 % van de verkochte volumes aan meststoffen, tegenover nog 20,4 % in het eerste semester van 2013. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde met 405 miljoen NOK (-4,9 %), tot 7,82 miljard NOK. De daling van de ebitda werd veroorzaakt door productieonderbrekingen in Libië, een hogere kostenbasis door de overname (Bunge) in Latijns-Amerika en eenmalige overnamekosten. Positief is evenwel dat het negatieve effect van de lagere gemiddelde verkoopprijzen (-691 miljoen NOK) volledig werd gecompenseerd door lagere olie- en gaskosten in Europa (+697 miljoen NOK). Een meevaller, gezien de historische kostenhandicap van Yara, in vergelijking met Amerikaanse concurrenten zoals CF Industries, door de hogere Europese gasprijzen. Yara timmert voort aan de vermindering van die kostenhandicap via de oprichting van een joint venture met BASF voor het bouwen van een nieuwe, grote ammoniakfabriek in de Verenigde Staten. Meer details over deze plannen worden in het najaar bekendgemaakt. De expansie in Latijns-Amerika wordt intussen voortgezet. De eerder aangekondigde overname van OFD Holding wordt nog dit jaar afgerond. Deze week kondigde Yara al een nieuwe overname aan in Brazilië. Het koopt voor 318 miljoen USD 60 % van Galvani, een niet-beursgenoteerde meststoffenproducent. Yara International is een financieel zeer gezond en robuust bedrijf met een correcte waardering tegen 11 keer de (verhoogde) verwachte winst 2014 en met een ondernemingswaarde (ev) van 7,5 keer de verwachte ebitda 2014. Houden (rating 2B).ROSS BEATY WIL EEN NIEUW EXPLORATIEPROJECT BINNENBRENGEN BIJ ANFIELD NICKEL. DE RESULTATEN BIJ YARA INTERNATIONAL OGEN DIT JAAR BETER.