Ik ben heel ongerust als cliënt van Deutsche Bank. Is die ongerustheid terecht, en welke bescherming genieten mijn bezittingen, mocht de bank failliet gaan?
...

Ik ben heel ongerust als cliënt van Deutsche Bank. Is die ongerustheid terecht, en welke bescherming genieten mijn bezittingen, mocht de bank failliet gaan?De grootste Duitse bank heeft zware problemen (lees ook p. 4). Het aandeel staat niet voor niets op of dicht bij een recorddieptepunt in vele decennia. Het recente nieuws dat de Amerikaanse toezichthouder een boete van maar liefst 14 miljard dollar wil uitschrijven voor de betrokkenheid van Deutsche Bank bij de verkoop van zogenoemde subprimekredieten voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008, bracht alles in een stroomversnelling. Bovendien verklaarde de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat ze niet bereid is overheidssteun aan Deutsche Bank te geven. Het is dus volkomen logisch dat u vragen stelt bij die evolutie. Hoewel we niet denken dat de bank failliet zal gaan, is het wel cruciaal dat u als cliënt uw persoonlijke situatie - en meer bepaald de samenstelling van uw portefeuille - bespreekt met uw bankadviseur. Sinds dit jaar geldt voor de Europese banken het zogenoemde bail-inprincipe, waardoor in geval van een faillissement in principe niet langer de overheid financieel bijspringt (bail-out), maar het faillissement zo veel mogelijk wordt geregeld via de activa en de schuldeisers van de bank. In eerste instantie gaat het dan om de aandeel- en de obligatiehouders. Dat betekent dat u er verstandig aan doet geen aandelen of obligaties van Deutsche Bank te hebben. Daarna worden de kastegoeden van de klant aangesproken. Dat zijn alle liquiditeiten die op gewone bank-, spaar- of termijnrekeningen staan. De eerste 100.000 euro per klant is gevrijwaard via het depositogarantiestelsel. Bovendien is Deutsche Bank België juridisch geen dochteronderneming van de groep Deutsche Bank, maar een filiaal, waardoor Deutsche Bank België niet onder het Belgische, maar onder het Duitse beschermingsmechanisme valt. Daardoor hebben Belgische cliënten nog een extra garantie, boven op het Europese minimum van 100.000 euro per klant, waarvan het bedrag afhangt van het eigen vermogen van de failliete bank. Spaarproducten van de cliënt die niet op de balans van de bank staan, worden niet meegesleurd in een faillissement. Voorbeelden daarvan zijn beleggingsfondsen - zowel aandelenfondsen, obligatiefondsen als gemengde fondsen - al zijn ze uitgegeven en worden ze beheerd door Deutsche Bank zelf. Uiteraard blijven individuele beleggingen in aandelen en obligaties van andere bedrijven ook eigendom van de klant. BELGISCHE CLIËNTEN VAN DEUTSCHE BANK HEBBEN EEN EXTRA GARANTIE.