PHILIPPE MASSET CEO Bank Degroof Petercam

"CEO for a Day is een lovenswaardig initiatief. België is een land zonder natuurlijke grondstoffen of goedkope arbeid. We moeten dus inzetten op menselijk talent.
...