PHILIPPE MASSET CEO Bank Degroof Petercam

"CEO for a Day is een lovenswaardig initiatief. België is een land zonder natuurlijke grondstoffen of goedkope arbeid. We moeten dus inzetten op menselijk talent.
...

"CEO for a Day is een lovenswaardig initiatief. België is een land zonder natuurlijke grondstoffen of goedkope arbeid. We moeten dus inzetten op menselijk talent. "Iyas heeft deelgenomen aan een directiecomité, een raad van bestuur en een avondconferentie over de brexit. Maar het hoogtepunt van de dag was het moment waarop we van gedachten konden wisselen over onze wederzijdse indrukken. Ik heb van Iyas geleerd dat de generatie van de millennials op zoek is naar een werkgever die belang hecht aan waarden en ethiek. "Ook interne leertrajecten zijn belangrijk voor millennials. Levenslang leren is essentieel. Als werkgever is het je plicht mensen te laten proeven van verschillende metiers en permanente bijscholing te ondersteunen. "Ondersteuning geven aan creativiteit en zin voor initiatief is ook heel belangrijk. Om dat te bereiken, streven we naar een horizontale structuur met zo weinig mogelijk hiërarchische lijnen. Bank Degroof Petercam is geen grootbank: onze kracht moet liggen in onze samenwerking en flexibiliteit. Onze directieleden zitten niet in een ivoren toren. Elke werknemer kan bij hen binnenwandelen. We zijn een transparant huis. "CEO for a Day heeft me geleerd dat we als onderneming niet op onze lauweren mogen rusten. We moeten het voortouw nemen in het versterken van de banden met de academische wereld. Onze bank draait op mensen, en het aantrekken van toptalent staat daarin centraal.""CEO for a Day was een unieke kans om mijn ideeën en overtuigingen af te toetsen met de kennis en expertise van een ervaren CEO. Dit evenement heeft een volwassener persoon van me gemaakt, zowel op persoonlijk als op professioneel niveau. "Bij Bank Degroof Petercam kreeg ik de kans deel te nemen aan boeiende vergaderingen en heel wat top executives te ontmoeten. Ik was ook te gast bij een workshop over de digitale transformatie van de bank. En ik had interessante gesprekken met Philippe over allerlei onderwerpen. We hebben gediscussieerd over thema's zoals het belang van onderwijs en opleiding, de uitwisseling van kennis tussen verschillende generaties, de aspecten van leiderschap en de nieuwe uitdagingen voor private banking. "De dag doorbrengen met Philippe heeft ook bevestigd dat leiderschap weinig te maken heeft met een rang of met autoriteit. Het is een keuze. Meer bepaald: de keuze om het goede voorbeeld te geven en zo veel mogelijk mensen te inspireren. "Ook een paar misvattingen hebben we weggewerkt. Elkaar beconcurreren is een slecht idee. Het is beter samen te werken. Een echte leider is iemand die cijfers opoffert voor mensen, niet andersom. En ten slotte: een opleiding stopt niet na het afstuderen. Ik ben meer dan ooit vastbesloten mijn vaardigheden continu aan te scherpen en nieuwe talenten te ontwikkelen." Dit is een initiatief van het executive-searchbureau Odgers Berndtson. Vijf Belgische CEO's ontvangen vijf masterstudenten van de Solvay Brussels School. Roel Van Espen, fotografie Thomas De Boever"De generatie van de millennials is op zoek naar een werkgever die belang hecht aan waarden en ethiek" - Philippe Masset "Echt leiderschap is de keuze om het goede voorbeeld te geven en om zo veel mogelijk mensen te inspireren" - Iyas Aït Benhiba