Vertrekt uw chauffeur liever niet naar Rusland ? Twijfelt u eraan of uw lading toekomt en uw vrachtwagen terugkeert ? Huivert uw verzekeraar bij uw trips naar het oosten ? Een gewapende escorte kan u misschien geruststellen.
...

Vertrekt uw chauffeur liever niet naar Rusland ? Twijfelt u eraan of uw lading toekomt en uw vrachtwagen terugkeert ? Huivert uw verzekeraar bij uw trips naar het oosten ? Een gewapende escorte kan u misschien geruststellen.Overvallen, afpersing, lading die niet door de juiste personen in ontvangst wordt genomen... In het Wilde Oosten wordt de postkoets nog vaak als een makkelijke prooi beschouwd. Tot ongenoegen zoniet erger van chauffeur, verlader, bestemmeling én verzekeraar. Luchtvrachtbedrijf Airpartners, al enkele jaren gespecializeerd op de voormalige Sovjet-Unie, hield aan zijn frekwente bezoeken aan Sint-Petersburg een lijstje nuttige kontakten over en sloot (via zusterbedrijf S&R) een exclusief kontrakt af met de beveiligingsfirma Lagun. "Niet zomaar de eerste de beste," verduidelijkt Jan Vandervliet, zaakvoerder van Airpartners. "Lagun werkt nu met een 80-tal mensen en behoort tot de bedrijvengroep die instaat voor de beveiliging van de entourage van president Jeltsin. Onze partner beschikt uiteraard over de nodige vergunningen, ook voor wapendracht. De lijfwachten worden gerekruteerd uit de voormalige veiligheidsdiensten of zijn Afghanistan-veteranen. Het zijn mensen die van wanten weten." KALASHNIKOV.Het principe is eenvoudig : de lijfwacht die u via S&R (of indirekt via het Europese agentennetwerk van Airpartners) bestelt, wacht uw chauffeur op aan de Russische of Witrussische grens. Hij rijdt in de kabine mee tot op de plaats van bestemming of opnieuw tot aan de grens. Wanneer er in konvooi gereden wordt, krijgt elke vrachtwagen zijn eigen lijfwacht. De voordelen : de bewaker kent de weg én de taal en de vrachtwagen wordt tijdens het hele trajekt nooit alleen gelaten. Omdat satelliettelefoon, laat staan GSM, in Rusland nog niet zo ingeburgerd is, werd een systeem van checkpoints opgezet waarbij de begeleider regelmatig zijn positie doorbelt. En in geval van nood spreekt een AK47 Kalashnikov een woordje mee. "Zelfs de kleinste transporteur kan nu ritten naar Rusland aanbieden. Een bewaker kost immers maar 125 dollar per dag. Daarbij komt enkel nog het retourticket indien de lijfwacht slechts voor een enkele reis wordt ingehuurd," legt Vandervliet uit. "Er kan ook geopteerd worden voor een formule waarbij de lading, de wagen of zelfs de chauffeur extra verzekerd worden. Lagun beschikt immers over een vlottende polis, waarbij alle risico's herverzekerd zijn in Duitsland." Tot nu toe waren verzekeringen voor Rusland een moeilijk punt. Jan Vandervliet legde zijn oor al eens te luisteren bij enkele belangrijke Antwerpse makelaars. "Zij vinden onze formule biezonder interessant," is het enige dat hij nu al loslaat. Maar wat bezielt een luchtvrachtbedrijf om zich ook op de markt van het vrachtwagenvervoer te bewegen ? "Wij kozen er enkele jaren geleden voor om ons te specializeren. Oost-Europa leek ons een nichemarkt te zijn met een enorm groeipotentieel. Momenteel is het wat luchtvracht betreft de enige markt ter wereld waarin een reële groei mogelijk is," vervolledigt Martine Yansens, echtgenote én zakenpartner van Jan Vandervliet. "In 1990 hebben wij voor het eerst onze voelhoorntjes uitgestoken in Sint-Petersburg. Toch duurde het nog twee jaar voor wij met de juiste mensen in kontakt kwamen. Met hen hebben wij Antramar opgericht, een expeditiebedrijf dat exclusief voor Airpartners werkt en onder meer instaat voor de verdere distributie van de door ons per luchtvracht aangevoerde goederen (met een overwicht van farmaceutische produkten) in heel Rusland : per spoor, over de weg of via binnenlandse vluchten. En met sukses : er beweegt wat in Rusland, dat merken wij vooral aan de langzame opmars van de retourvrachten, dus van de export." Een specializatie in één regio maakt een bedrijf wel sterk afhankelijk van de ekonomische situatie aldaar. "De luchtvracht staat er in het algemeen en veel kollega's zullen dat niet willen toegeven niet bepaald florissant voor," zegt Vandervliet. "Wij laten geen kans voorbijgaan om ons in diversifikaties te engageren. Die aktiviteiten zoals wegvervoer, trading of beveiliging lopen dan via ons zusterbedrijf S&R."Waarom Rusland ? "Niet uit menslievendheid maar om geld te verdienen," zegt Yansens. "Toch zijn we er ons van bewust dat het Westen mee verantwoordelijk is voor de demokratizering van Rusland. Door onze aktiviteiten willen wij een stukje helpen aan het begraven van de koude oorlog. Als de kommunisten de verkiezingen wonnen, is dat een teken van te weinig westerse hulp."LVLMARTINE YANSENS EN JAN VANDERVLIET (AIRPARTNERS/S&R) Gewapende lijfwachten aan 125 dollar per dag.