Erfgenamen en legatarissen, of begunstigden in een testament, moeten erfbelasting betalen op hun deel van de nalatenschap. Voor de berekening baseert de fiscus zich op hun verplichte aangifte van de nalatenschap. Die aangi...

Erfgenamen en legatarissen, of begunstigden in een testament, moeten erfbelasting betalen op hun deel van de nalatenschap. Voor de berekening baseert de fiscus zich op hun verplichte aangifte van de nalatenschap. Die aangifte moet gebeuren binnen de vier maanden vanaf de dag van het overlijden. Wanneer er achteraf nog iets gebeurt, zoals een testament dat opduikt of een rechter die beslist dat de overledene nog recht heeft op de een of andere schadevergoeding, moet opnieuw een aangifte gebeuren binnen de vier maanden. "In het Vlaams Gewest moet u waakzaam zijn met lopende levensverzekeringen die werden afgesloten door de erflater", zegt notaris Joni Soutaer, woordvoerder van Notaris.be. "Meer bepaald wanneer er tussen het overlijden en de uitkering of de afkoop van het verzekeringscontract een lange periode zit. Soms gaat het zelfs om jaren. De verplichting om een nieuwe aangifte van nalatenschap in te dienen wordt dan vaak over het hoofd gezien, en die vergetelheid kan leiden tot aanzienlijke boetes." De belastingverhogingen variëren van 5 tot 20 procent.