Opikanowat, zegt u? Opikanoba verwijst naar het verhaal van Peter Pan. "Het duidt op vindingrijkheid, op creativiteit in het leerproces," legt Johan Lenssens, gedelegeerd bestuurder van het gelijknamige bedrijf uit. "Wanneer we bij het eerste contact met een klant onze naam verklaren, is het ijs meteen gebroken."
...

Opikanowat, zegt u? Opikanoba verwijst naar het verhaal van Peter Pan. "Het duidt op vindingrijkheid, op creativiteit in het leerproces," legt Johan Lenssens, gedelegeerd bestuurder van het gelijknamige bedrijf uit. "Wanneer we bij het eerste contact met een klant onze naam verklaren, is het ijs meteen gebroken." De geschiedenis van Opikanoba gaat terug tot halfweg de jaren tachtig. Aan de KU Leuven en het Limburgs Universitair Centrum rijpte interdisciplinair onderzoek op het vlak van communicatietechnologie, multimedia en opleiding tot marktklare concepten. Geruggensteund door het Gemma Frisius Fonds en de Leuvense universiteit verzamelde een groep academische medewerkers het nodige kapitaal en richtte een bedrijf op. Interactieve training op maat van het bedrijfsleven, kortweg e-learning, werd de kernactiviteit. Pas in 2001 ging Opikanoba, gevestigd in het Wetenschapspark in Diepenbeek, echt van start. De prille spin-off werd meteen met de harde economische werkelijkheid geconfronteerd. "De budgetten worden teruggeschroefd en zelfs bij grote bedrijven is er momenteel weinig ruimte om te investeren in opleiding." Maar dat maakt Lenssens niet pessimistisch. "De klant kan het zich niet langer veroorloven om blind te gaan shoppen. Hij moet er nu wel over nadenken hoe hij de krappe middelen voor de meest prangende opleidingen zal gebruiken. Voor ons is dat eigenlijk een goede zaak, want op de manier zoals wij e-learning toepassen, kan er immers worden bespaard. E-learning haalt immers dubbel zoveel rendement als klassikaal leren. Voorwaarde is wel dat het bedrijf opteert voor een integrale aanpak, waarbij traditionele kennisoverdracht en leren op afstand hand in hand gaan."Het oorspronkelijke groeiscenario heeft Opikanoba drastisch moeten bijschaven. Momenteel telt het bedrijf elf medewerkers. Johan Lenssens: "Aanvankelijk was het heel moeilijk om geschikte kandidaten te vinden, nu lopen de sollicitaties spontaan binnen. Maar om nieuwe mensen te kunnen aanwerven, moet de trend zich in 2003 wel ombuigen."Philip Hanssens [{ssquf}]"Zelfs in grote bedrijven is er momenteel weinig ruimte om te investeren in opleiding. Maar die kieskeurigheid speelt in ons voordeel."