Amtoys, de Belgische producent en verdeler van pluche speelgoed, heeft voor zijn dochterbedrijf Noukie's Pictures een kapitaalsverhoging afgerond van 750.000 euro. Het opgehaalde geld moet dienen voor de realisatie van een animatiereeks van 26 afleveringen van elk 5 minuten. Onder de titel Noukie en zijn vrienden wordt het verhaal verteld van het teddybeertje Noukie.
...

Amtoys, de Belgische producent en verdeler van pluche speelgoed, heeft voor zijn dochterbedrijf Noukie's Pictures een kapitaalsverhoging afgerond van 750.000 euro. Het opgehaalde geld moet dienen voor de realisatie van een animatiereeks van 26 afleveringen van elk 5 minuten. Onder de titel Noukie en zijn vrienden wordt het verhaal verteld van het teddybeertje Noukie. Voor de kapitaalsoperatie zette de Belgische beursvennootschap Leleux Associated Brokers de Tax Shelter Units op, gebaseerd op de fiscale voordelen van de tax shelter. Via dat systeem is het voor Belgische vennootschappen mogelijk om een investering in de productie van een Belgisch audiovisueel project voor 150 % af te trekken van hun gereserveerde belastbare winst. Leleux noemt het product Tax Shelter Units. "Ze vormen een doeltreffende toepassing van de nieuwe reglementering voor tax shelter," zegt Steven Sarens van Leleux. "Zo laten ze de investeerder toe optimaal gebruik te maken van het toegestane fiscale voordeel, en mee te genieten van het eventuele distributiesucces van de animatiereeks." Mocht het project minder succes boeken dan verwacht, dan kan de investeerder nog altijd rekenen op het minimum gewaarborgde rendement van 8,21 % per jaar. Dat rendement wordt enerzijds gewaarborgd door een bankgarantie van de Belgische bank KBC en anderzijds door de toegestane fiscale voordelen van de Belgische tax shelter. "Wat die fiscale voordelen betreft, heeft Leleux als financiële tussenpersoon een ruling gekregen van de dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken ten gunste van de bedrijven die intekenen op de Tax Shelter Units," aldus Steven Sarens. De dienst Voorafgaande Beslissingen erkent dat het gewaarborgde rendement conform is aan de geldende fiscale reglementering. Dat betekent dat de fiscale administratie de fiscale aftrek van 150 % van het geïnvesteerde bedrag in de Tax Shelter Units niet op de helling kan plaatsen. Voor de Vlaamse Film Producenten Bond (VFPB) is dit een zoveelste uitholling van het tax-sheltersysteem. "We zijn op het punt gekomen waarbij het systeem wordt omgebogen tot een puur fiscaal product dat niet meer aansluit bij de geest van de wet, noch bij de realiteit van filmproductie," meent voorzitter Peter Bouckaert. De VFPB heeft enkele weken geleden nog een gedragscode opgesteld die wil anticiperen op eventuele misbruiken om zo de tax shelter te beschermen. L.D.