De Dambusters leverden een van de meest opmerkelijke prestaties tijdens de Tweede Wereldoorlo...

De Dambusters leverden een van de meest opmerkelijke prestaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jongemannen van het 617de Squadron van de Royal Air Force vlogen met hun zware bommenwerpers schrikbarend laag boven het water recht af op strategische Duitse dammen, in een poging die te vernietigen. Maar de schade veroorzaakt door de raid was eigenlijk bescheiden.