De KU Leuven heeft sinds deze week een leerstoel Ethics and A.I. Die maakt deel uit van het Hoger Instituut voo...

De KU Leuven heeft sinds deze week een leerstoel Ethics and A.I. Die maakt deel uit van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte, de titularis is professor Lode Lauwaert. Financiers zijn een aantal bedrijven, waaronder Belfius, Colruyt, Ethical Technical Institute, Omina Technologies en Organon. Ze engageren voor drie jaar. 's Lands oudste universiteit wil daarmee het onderzoek naar die thematiek verankeren in Leuven. Het eerste onderzoeksproject ligt al vast en focust op geografische verschillen rond gelijkheid en hoe die zich vertalen in algoritmes.