Een eigentijds personeelsbeleid voeren, dat was de betrachting waarmee Pascale Van Hoecke vorig jaar aan de slag ging bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Ze kon daarvoor bogen op negen jaar ervaring bij het fusieziekenhuis Elisabeth Ziekenhuis-Heilig Hartkliniek. "Daar leerde ik omgaan met moeilijk invulbare vacatures, ploegsystemen en complexe organisatiestructuren die gebonden zijn aan veel regelgeving. Als ik terugblik, denk ik: ik had dit al vroeger moeten doen. Het todolijstje is nog lang. Het is nog uitdagender dan ik had ingeschat." Dat klinkt als:...

Een eigentijds personeelsbeleid voeren, dat was de betrachting waarmee Pascale Van Hoecke vorig jaar aan de slag ging bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Ze kon daarvoor bogen op negen jaar ervaring bij het fusieziekenhuis Elisabeth Ziekenhuis-Heilig Hartkliniek. "Daar leerde ik omgaan met moeilijk invulbare vacatures, ploegsystemen en complexe organisatiestructuren die gebonden zijn aan veel regelgeving. Als ik terugblik, denk ik: ik had dit al vroeger moeten doen. Het todolijstje is nog lang. Het is nog uitdagender dan ik had ingeschat." Dat klinkt als: ik stop er meer tijd in dan gedacht. "Dat ook, ja," geeft Van Hoecke toe, "maar ik ben nog altijd even enthousiast, zowel over de werkgever als over de persoonlijke uitdaging." Hoewel niet alles rozengeur en maneschijn is. "Het is niet makkelijk om vaste werkpatronen te veranderen. Mits een open houding kunnen er stappen worden gezet, maar het vergt meer procedures, administratie en overleg. Zo willen we het selectieproces vernieuwen, maar dat vergt overleg op alle niveaus. Dus duurt het wat langer dan in de privésector."2007 belooft alvast een druk jaar te worden. Tegen dan werken er dertig mensen op haar dienst, vijf meer dan nu. Op 1 december 2006 komt er een consulent sociaal welzijn bij, die een beleid moet helpen uitstippelen om de oudere werknemers op een zinvolle en motiverende manier aan de slag te houden. Later volgen nog een specialist gedragsgericht interviewen (om het competentiemanagement te verbeteren), twee maatschappelijk werkers (om de drempel voor het personeel te verlagen) en een consulent personeel en organisatie (om de omvorming van een personeelsadministratie naar een dynamische hr-afdeling te begeleiden). "Niet iedereen is even veranderingsgericht. En in een organisatie met zo'n diversiteit aan profielen is dit nog iets complexer dan bij een gewone organisatie.""Dit jaar is de basis gelegd, de komende jaren moeten daarvan de vruchten worden geplukt," legt Van Hoecke uit. Wat niet wil zeggen dat er dit jaar niets is gebeurd. Een eerste realisatie is het wervingsbeleid, dat nu veel actiever wordt aangepakt. "We willen ons beter profileren als een interessante werkgever. Dus trekken we stagiairs aan, nemen we deel aan jobbeurzen en rekruteren we ook over de grens voor een aantal nautische en technische functies."Verder hielp Van Hoecke mee een aantal sociale acties op het getouw te zetten, om de instroom van potentiële medewerkers te vergroten. Met Levanto wordt er samengewerkt rond matrozen voor het sleepvaartbedrijf, met de VDAB voor kandidaat-matrozen voor het baggerbedrijf. "We doen ook onderzoek naar de arbeidsorganisatie van het ploegensysteem, om de balans tussen privé en werk beter te kunnen bewaren, en begin 2007 hopen we ook de resultaten te hebben van een onderzoek naar een marktconform verloningsbeleid."L.H.