WEER STAATSSTEUN.
...

WEER STAATSSTEUN.Het is Sabena weer eens gelukt de staat enkele honderden miljoenen frank te ontfutselen. Daarmee kunnen de door voorzitter Pierre Godfroid in het verleden, met veel emotie en overtuiging, uitgesproken woorden "het zou niet eerlijk zijn ten opzichte van de Belgische belastingbetaler dat Sabena nog eens staatssteun zou vragen" naar de prullenmand. Net een jaar geleden, toen de moeilijkheden met partner Air France aan het daglicht kwamen, liet hij aan de kollega's van de Financieel-Ekonomische Tijd nog uitdrukkelijk weten : "Ik heb mij geëngageerd geen frank overheidsgeld meer te vragen. " Tja. Vandaag ziet de toestand er anders uit. Officieel heet het een vermindering van sociale-zekerheidsbijdragen ten belope van 7,6 %, of, zoals premier Dehaene het noemt, "hulp aan een bedrijf in herstrukturering. " Kwestie van het kind een naam te geven.Of de Europese Kommissie en andere luchtvaartmaatschappijen, die zónder staatshulp in de lucht blijven, deze aan Sabena toegekende jaarlijkse vermindering van de sociale lasten met 650 miljoen frank zo maar gaan slikken, is een ander paar mouwen. De "laatste" overheidssteun, de dato 1991, is in die kringen echter niet vergeten. Daarvan getuigt de polemiek die zich thans afspeelt tussen het gezaghebbende tijdschrift Airline Business en onze nationale luchtvaartmaatschappij. POLEMIEK.September '94. Airline Business geeft een overzicht van de staatshulp aan diverse Europese luchtvaartmaatschappijen. Voor Sabena vermeldt het een bedrag van 1800 miljoen dollar, omgerekend aan de waarde van de dollar vandaag zo'n 52 à 53 miljard frank (en aan de waarde van de dollar in '91 65 miljard frank). Ter herinnering : in december '93 schrijft Trends dat "volgens niet vrijgegeven cijfers de staat sinds '91 al 65 miljard frank in Sabena heeft gestoken". Op dat ogenblik publiceert ook Travel & Tourism Analyst, een uitgave van The Economist, eenzelfde bedrag. Trends, The Economist en Airline Business krijgen een identieke brief van Sabena die stelt dat wij "eerst alles met een plusteken tellen en vervolgens dezelfde bedragen voorafgegaan door een minteken er bij tellen. "Doch Airline Business slikt de weerlegging van Sabena niet en stipuleert : "De Europese Kommissie beschouwt als steun aan Sabena : 16,2 miljard frank omzetting schulden tot kapitaal ; 19 miljard frank kapitaalinjektie ; 30,2 miljard frank kapitaalsvermindering met annulering van gewone aandelen aangehouden door de Belgische staat. "En in januari verschijnt in het blad volgende lezersbrief : "Isn't it amusing that Sabena has received so much state aid recently it can't even count how much ?The deputy to the chairman of Sabena attempts to persuade us that Sabena received only Bfr 35,2 billion (US$ 970 million). Nice try, Mr. Daeninck. Any way you try to dress up a wipeout of debt to the taxpayer, it's still state aid.Sabena's deputy chairman might care to examine European Commission document VII/2)770/93 dated 20 October 1993. Here a table sets out the billions of taxpayers' money poured into lame-duck state-owned airlines to that date. First on that list is Sabena, beneficiary of Bfr 65,4 billion (US$ 1,8 billion) of state aid, notified to the Commission on 5 April 1991 with a Commission decision in June 1991.It's there in this document, in black and white. Airline Business can rest assured that its figure was spot-on. "Paul Holubowicz, director general International Air Carrier Association.