Nauwelijks een maand geleden namen we het Franse Lafarge op in de voorbeeldportefeuille vanwege zijn lage waardering (onder de boekwaarde), het herstelpotentieel in Europa, de sterke groei in Afrika en het Midden-Oosten, en vooral vanwege de hoop dat de kredietwaardigheidsbureaus de rating van Lafarge opnieuw verhogen tot investment grade.
...

Nauwelijks een maand geleden namen we het Franse Lafarge op in de voorbeeldportefeuille vanwege zijn lage waardering (onder de boekwaarde), het herstelpotentieel in Europa, de sterke groei in Afrika en het Midden-Oosten, en vooral vanwege de hoop dat de kredietwaardigheidsbureaus de rating van Lafarge opnieuw verhogen tot investment grade. Ondertussen staat de koers zowat een kwart hoger. Maar dan om een heel andere reden: afgelopen weekend maakten Lafarge en het Zwitserse Holcim bekend dat ze willen fuseren. Meteen wordt zo de grootste cementproducent ter wereld gecreëerd. Al is het vooral een defensieve zet: het aanpakken van de overcapaciteit en de energiekosten. De fusiemoet natuurlijk nog de goedkeuring krijgen van de mededingingsautoriteiten, zodat het wellicht nog een jaar duurt voordat de deal volledig rond is. Dat zal ook de verkoop van meerdere activiteiten in Europa inhouden. We verlagen het advies naar 'houden' (rating 2B) en bekijken tegen het volgende nummer of we het aandeel in de voorbeeldportefeuille behouden. De koers van Deere & Company,de gigant in landbouwwerktuigen, veerde de afgelopen week op na de bekendmaking van een rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA). Daarin staat voor het eerst te lezen wat we verhoopten voor 2014, dat dit jaar een beperktere oogst zal geven en dat de landbouwprijzen daardoor weer kunnen stijgen, na de sterke terugval van vorig jaar. Het zijn natuurlijk nog maar voorlopige schattingen, maar ze kwamen toch onder de verwachtingen uit en deden zowel de granen als de landbouwwaarden opveren. Voor mais verwacht de USDA dat er 91,7 miljoen acres (een acre is 4,05 vierkante meter) worden beplant (schatting 93 miljoen). Bovendien liggen de voorraden iets lager dan verwacht, op 7,01 miljard bushels (schatting 7,1 miljard; 1 bushel is 27,2 kilogram). Voor tarwe rekent de USDA op een beplante oppervlakte van 55,8 miljoen acres, tegenover de raming van 56,1 miljoen. De voorraden liggen hier wel in de lijn van de verwachtingen (1,06 miljard bushels). Deere begon met beter dan verwachte resultaten aan het boekjaar 2013-2014 (afsluitdatum 31 oktober). De bedrijfstop mikt voor het lopende boekjaar op een winst van 3,3 miljard USD (8,6 USD per aandeel). Die houdt een daling van 7 % in ten opzichte van de 3,54 miljard USD recordwinst in het boekjaar 2012-2013 (9,09 USD per aandeel), maar blijft boven de gemiddelde schatting van de analisten, die met 3,13 miljard USD 5 % pessimistischer is (8,40 USD per aandeel). Deere & Company is een van de goedkoopste aandelen in de S&P500-index, zeker gezien de positie van wereldleider van het bedrijf in een sector met gunstige perspectieven op lange termijn. We noteren minder dan 11 keer de verwachte winst van het bedrijf voor het lopende boekjaar en minder dan 6 keer de ev-ebitda-verhouding. We blijven bij ons advies 'koopwaardig' (rating 1A) en houden de waarde stevig vast in de voorbeeldportefeuille. DEERE & COMPANY IS EEN VAN DE GOEDKOOPSTE AANDELEN IN DE S&P500-INDEX.