Rob is 41 en heeft drie parfumeriezaken. Hij is zachtaardig en wil door iedereen sympathiek gevonden worden. Dat vond hij geen probleem, tot hij vaststelde dat er in een van zijn winkels systematisch een kassatekort van 250 euro was op zaterdag. Toen hij de winkelmanager hierop aansprak zei die: "Dat klopt. Ik geef mezelf en mijn personeel extra zakgeld. We verdienen dat extraatje." Hoe verontwaardigd Rob ook was, hij kon deze gewoonte niet stoppen. Al was hij de eigenaar, de winkelmanager lachte hem uit. Erger nog. Ook de andere winkelmanagers begonnen een extraatje te eisen in het zwart.
...

Rob is 41 en heeft drie parfumeriezaken. Hij is zachtaardig en wil door iedereen sympathiek gevonden worden. Dat vond hij geen probleem, tot hij vaststelde dat er in een van zijn winkels systematisch een kassatekort van 250 euro was op zaterdag. Toen hij de winkelmanager hierop aansprak zei die: "Dat klopt. Ik geef mezelf en mijn personeel extra zakgeld. We verdienen dat extraatje." Hoe verontwaardigd Rob ook was, hij kon deze gewoonte niet stoppen. Al was hij de eigenaar, de winkelmanager lachte hem uit. Erger nog. Ook de andere winkelmanagers begonnen een extraatje te eisen in het zwart. Het verhaal van Rob is een van de vele die Kurt Goossens, de vroegere eigenaar van het websitebureau Wasabi en de coworkingruimte Burooz, deed besluiten zijn businesscoaching enkel te richten op mannelijke ondernemers. Goossens ervoer in zijn omgeving dat mannelijke ondernemers heel onzeker kunnen worden. "Ze leren empathisch om te gaan met hun medewerkers en hun klanten te verzorgen, maar tegelijkertijd bewaken ze hun eigen grenzen niet. Vanuit onzekerheid kiezen ze de veilige weg. Ze geven vaak toe." Het resultaat is geen betere ondernemer, maar wel een die onvoldoende daadkracht toont en lijdt onder stress. Zijn 'innerlijke krijger' is verzwakt omdat zijn mannelijke en vrouwelijke energie niet in evenwicht zijn. De vrouwelijke energie wordt in het Wolves & Warriors-logo verbeeld door de witte wolf. Die is niet slecht, maar hoeft bij een man niet de boventoon te voeren. Ook de zwarte wolf hoeft niet dominant te huilen. Macho zijn, is niet de oplossing. Wel kan een beter evenwicht bereikt worden tussen wit en zwart - tussen yin en yang - als de zwarte wolf regelmatig los kan breken. Het beeld van de zwarte en witte wolf gaat terug op een oude indianenwijsheid. Op een avond vertelt een oude wijze Cherokee-indiaan aan zijn kleinzoon over de innerlijke strijd van veel mensen. De strijd tussen de zwarte wolf die het kwade vertegenwoordigt, en de witte wolf die staat voor het goede. "Iedereen heeft deze twee wolven in zich. Ook ik", zegt de oude indiaan. "Beide willen de baas zijn in mijn denken, doen en laten." Waarop de kleinzoon nadenkt en vraagt: "Welke wolf wint?" Het antwoord en de parabel over de zwarte en witte wolf leest u geregeld op meer spirituele fora en in cursussen zelfontwikkeling. Kurt Goossens verbindt in zijn Wolves & Warriors de zwarte wolf aan de mannelijke energie. "Ondernemers hebben behoefte aan kicks en uitdagingen", vindt Goossens. "Ze durven ambitieus te zijn en risico's aan te gaan. Dat kan weleens botsen met het oerinstinct van vrouwen, de behoefte aan zekerheid en liefde. Er bestaan strategieën om die te verenigen en een meer harmonieuze situatie met gelukkigere gezinsleden te hebben." Drie keer per jaar trekt Goossens met zestien mannelijke ondernemers naar Zuid-Spanje om hen opnieuw verbinding te laten maken met de mannelijke energie. Vijf dagen lang wordt er gepraat, gelachen, gesport, gehuild, geknuffeld en worden vriendschappen gesmeed. "Inderdaad, er wordt gehuild en geknuffeld", lacht Goossens. "Wat we verder doen, verklap ik niet. Zo weten ook de deelnemers nooit wat we die dag doen. Ik wil hen leren los te laten. Ze houden altijd al de touwtjes in handen. Ze vinden meestal dat ze de dingen veel beter doen dan anderen. Zo ken ik een ondernemer die heel graag mee wil, maar zegt het niet te kunnen verantwoorden aan zijn personeel. Wel, hij zit fout. Op een dag zal hij opgebrand zijn, en moeten het personeel en het bedrijf helemaal zonder hem verder." De reis is geen vrijblijvende pleziertrip. Er zijn geen vrije momenten. Ook avonden zitten propvol. Het programma verloopt crescendo, van rustig naar heel intens. Het contact met het bedrijf wordt totaal afgesneden. Goossens waakt zorgvuldig over wie mee mag. "Ik neem enkel mannelijke ondernemers vanaf 32 jaar en met minstens drie jaar ervaring mee. Freelancers die hun uren tellen, hebben geen plaats. Ik mik op mannen die heel bewust leven, met een ondernemende mindset. Mannen die van hun tientallen businessideeën er regelmatig één uitvoeren." De zestien entrepreneurs die eind april aan het groepsprogramma deelnemen, doorstonden strikte toelatingsgesprekken. "Uit eerdere weken weet ik dat elke man zijn klik zal maken. Ieder op zijn moment. Het programma is dan ook een spiegel voor de deelnemers. Ik en mijn team van zeven medewerkers begeleiden hen." Als de ondernemers weer thuis zijn, worden ze niet losgelaten. Via een besloten Facebook-groep coachen ze elkaar verder. Om de twee maanden zetten ze zich rond de tafel om elkaar aan doelen en plannen te herinneren en elkaar voort te helpen." Hoe vrouwen reageren op dit mannelijke geweld? "De ene vrouw brandt me af", zegt Goossens. "De andere is enthousiast dat ik weer de krijger in haar man naar boven haal. Onlangs hoorde ik dat een man zijn vrouw coachte volgens wat ik hem in Spanje had geleerd. Zijn vrouw gaf het vervolgens door aan haar zus. Plots werd er op een liefdevollere manier gecommuniceerd in die familie, heel open en eerlijk." Wat toont dat ook vrouwelijke ondernemers de wolf in zichzelf kwijt zijn. In september organiseert Goossens een eerste vrouwenweek in Spanje, samen met een vrouwelijke coach. Enkel voor Warrior Queens." Hans Hermans"Ik mik op mannen die heel bewust leven, met een ondernemende mindset"