Nicolas Roland, advocaat bij Stibbe en assistent-professor mediarecht aan de ULB, was op zoek naar een manier om advocaten, die van nature heel autonoom werken en niet graag delegeren, beter te laten samenwerken als team.
...

Nicolas Roland, advocaat bij Stibbe en assistent-professor mediarecht aan de ULB, was op zoek naar een manier om advocaten, die van nature heel autonoom werken en niet graag delegeren, beter te laten samenwerken als team. "Ik heb een klein team en ik ben ook een tussenpersoon tussen onze advocaten en de klant", zegt Nicolas Roland. "Vincent Monziols heeft me enkele sleutels aangereikt om te zorgen voor een gemeenschappelijk doel en een wederzijdse evaluatie van het werk dat we doen in ons team. Niet alleen ik moet aan de teamleden feedback geven, ik verwacht van mijn teamleden ook dat zij mij feedback bezorgen." Op basis van de eerste gesprekken raadde Vincent Monziols, general manager Saint-Gobain Bearings, een onderdeel van de Franse multinational die bouw- en andere materialen produceert, zijn mentee aan twee boeken te lezen. Getting Naked van Patrick Lencioni over kwetsbare leiders, en The Three Levels of Leadership van James Scouller. "Dat laatste boek is een beetje mijn persoonlijke bijbel", zegt Vincent Monziols. "Het is een heel potig en compleet boek, dat alles bevat over leiderschap. Het helpt je ervan bewust te worden dat persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van leiderschap via drie stadia verlopen: publiek, privé en persoonlijk." De CEO van Saint-Gobain Bearings kwam gaandeweg tot de vaststelling dat je de knopen in je persoonlijke leven moet ontwarren, wil je vooruitgang boeken als leider. Dat leidde tot diepgaande gesprekken tussen Monziols en Roland. "Het is niet altijd makkelijk deze principes te volgen", leerde Nicolas Roland. "Soms duikt de persoonlijke cirkel weer op. Ik vertelde Vincent net nog dat ik vorig week verkeerd heb gereageerd tegenover een medewerker. Door daarna met die persoon te praten en toe te geven dat ik een relationele fout heb gemaakt, verhoogt de kans dat ik die fout niet meer zal maken. Zo verbeter ik tegelijk de relatie met die persoon." Je als leider kwetsbaar opstellen en de werknemer centraal stellen, zijn begrippen die vaak terugkomen bij Vincent Monziols, die er met zijn teamleden af en toe opuit trekt om over hun waarden te praten. Het blijft daarbij niet bij loze woorden. Vincent Monziols probeert de manier van werken in zijn bedrijf om te gooien om de mens centraler te stellen binnen het bedrijf. De manier waarop hij dat wil doen, gaat terug op inzichten die hij opdeed tijdens zijn verblijf als expat in de VS. Daar zag hij dat er een alternatief bestond voor de traditioneel sterk autoritaire en gecentraliseerde Franse leiderschapsstijl, maar hij werd er evengoed beïnvloed door de Montessori-school waar zijn kinderen op zaten. "Vanaf de leeftijd van 2 à 3 jaar gaat een kind één keer per week samenzitten met de lesgever om een plan te maken voor de komende week en de punten te bepalen waarop het wil werken. De rest van de week werkt het kind helemaal autonoom. Het zorgt ervoor dat de leerlingen in de klas heel geconcentreerd werken en de klas heel rustig is. Ik probeer dezelfde principes toe te passen op het werk. We proberen een omgeving te creëren waarin iedereen, met inbegrip van de arbeiders, verantwoordelijkheid opneemt voor wat hij elke dag doet en een hoog niveau van autonomie bereikt in zijn job." De Franse manager vindt dat Belgen van geluk mogen spreken dat ze voortdurend met elkaars verschillen worden geconfronteerd. Dat moet volgens hem wel tot meer openheid leiden. "Je realiseert je beter waar de knopen in je eigen cultuur zitten door naar het buitenland te gaan. Belgen hebben geluk omdat ze voortdurend met die verschillen worden geconfronteerd." Young Leaders/Inspiring Mentors is een traject van de leiderschapsorganisatie Lead-In, dat een ervaren leider koppelt aan een jonge wolf. Elke week verklapt een van de 15 duo's wat ze hebben geleerd. Geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor de volgende cyclus via info@lead-in.eu. Benny Debruyne, fotografie Debby Termonia