De New Yorkse vermogensbeheerder QS Investors is een van de jongste aanwinsten van Legg Mason. De groep werd in 1999 opgericht als de tak van DWS Investments - een onderdeel van Deutsche Bank - die zich specialiseerde in kwantitatief beheer. Ze werd in 2010 onafhankelijk en voegde zich in 2014 bij Legg Mason. QS Investors beheert meer dan 24 miljard euro. In België biedt het een klein gamma aan, dat sinds enkele maanden beschikbaar is op onlineplatformen als Beobank, MeDirect en Keytrade Bank.
...

De New Yorkse vermogensbeheerder QS Investors is een van de jongste aanwinsten van Legg Mason. De groep werd in 1999 opgericht als de tak van DWS Investments - een onderdeel van Deutsche Bank - die zich specialiseerde in kwantitatief beheer. Ze werd in 2010 onafhankelijk en voegde zich in 2014 bij Legg Mason. QS Investors beheert meer dan 24 miljard euro. In België biedt het een klein gamma aan, dat sinds enkele maanden beschikbaar is op onlineplatformen als Beobank, MeDirect en Keytrade Bank. De flexibele gemengde producten van QS Investors kregen allemaal vier of vijf Morningstar-sterren en hebben de afgelopen jaren uitzonderlijk goed gepresteerd (zie tabel Drie fondsen van QS Investors). Het doel is niet alleen rendement te halen door wereldwijd te beleggen in een groot gamma activaklassen, maar ook om de volatiliteit van de portefeuille strikt te beheren. Dat lijkt ook te lukken. De flexibele fondsen van QS Investors hebben twee belangrijke kenmerken. Het spreidt de activa op basis van een kwantitatief, wiskundig model dat het zelf heeft ontwikkeld. Bovendien maken de fondsen intensief gebruik van ETF's om de kosten maximaal te beperken. "Kwantitatief is niet hetzelfde als passief. Ik ben een voorstander van actief beheer", zegt Adam Petryk, head of multi-asset and solutions van QS Investors. "Met ETF's kunnen we efficiënt, liquide en goedkoop inspelen op activa. We systematiseren het allocatieproces om de emotie uit onze beleggingsbeslissingen te weren. Een groot deel van ons werk bestaat erin de werking van ons model te controleren." Het Conservative-compartiment moet 60 procent van de activa beleggen in obligaties of monetaire instrumenten, en investeert niet in obligaties uit de opkomende landen. De strategie van het Balanced- en het Performance-fonds is dynamischer. "Hoe agressiever de strategie, hoe meer we kunnen diversifiëren met andere activaklassen, en hoe meer we voor een actiever beheer kunnen kiezen", aldus Petryk. De gemengde fondsen van QS Investors worden regelmatig aangepast aan de marktomstandigheden. Over de grote lijnen van de activaverdeling wordt één keer per jaar vergaderd tijdens een strategisch beleggingscomité. Daar worden de rendementsvooruitzichten van de belangrijkste activaklassen voor de volgende vier jaar geactualiseerd. Petryk: "Over het algemeen is de rotatie van activa beperkt, maar wij verwachten de komende maanden een toename door de lage rente. Die zal ons ertoe dwingen de portefeuille vaker te herbalanceren." "Wij stonden vrij gunstig tegenover aandelen, in het bijzonder voor Europese en Japanse waarden. Maar sinds begin dit jaar zijn we teruggekeerd naar een evenwichtiger spreiding tussen aandelen en obligaties, omdat we voorzichtiger zijn geworden met de Amerikaanse markt. De economische indicatoren in de andere regio's zien er nog behoorlijk uit. In vergelijking met de obligatiemarkten lijkt de waardering van de beurzen nog aantrekkelijk." Op de obligatiemarkt krijgen vooral investmentgradebedrijfsobligaties in euro de voorkeur. Dankzij de goede prestaties van die drie mixfondsen overweegt QS Investors de komende maanden een nieuwe strategie te lanceren, die een jaarlijks rendement van 4 à 5 procent moet opleveren door te beleggen in vastgoed en infrastructuur. Ook nu willen de beheerders de volatiliteit van de portefeuille strak in handen houden. "In dit geval starten we met een volledig nieuw product, zonder prestatiehistoriek", zegt Petryk. Frédéric Dineur