John William Olsen kwam in 2014 naar M&G na een uitgesproken eigen beheerstijl te hebben ontwikkeld voor internationale aandelen bij Danske Bank. Hij nam het beheer over van het fonds M&G Global Select en koos voor dezelfde filosofie: een zeer geconcentreerde portefeuille (35 posities) gebaseerd op internationale kwaliteitsaandelen. "Mijn voorkeur gaat uit naar bedrijven die beschikken over een of meerdere voordelen ten opzichte van de concurrentie." Dat kan gaan over de kwaliteit van het productieapparaat, de macht om prijzen te bepalen, overheidsbescherming o...

John William Olsen kwam in 2014 naar M&G na een uitgesproken eigen beheerstijl te hebben ontwikkeld voor internationale aandelen bij Danske Bank. Hij nam het beheer over van het fonds M&G Global Select en koos voor dezelfde filosofie: een zeer geconcentreerde portefeuille (35 posities) gebaseerd op internationale kwaliteitsaandelen. "Mijn voorkeur gaat uit naar bedrijven die beschikken over een of meerdere voordelen ten opzichte van de concurrentie." Dat kan gaan over de kwaliteit van het productieapparaat, de macht om prijzen te bepalen, overheidsbescherming of innovatiekracht. "Het gaat om een beleggingsuniversum van ongeveer 300 bedrijven." In de praktijk vertaalt die zoektocht naar kwaliteit zich in een hoger rendement op het belegde kapitaal, terwijl de koers-winstverhouding van de portefeuille in lijn ligt met die van de markt. "Wij verkiezen ook directies die liever herinvesteren in het bedrijf dan dat ze dividenden uitkeren of inkoopprogramma's van eigen aandelen opstarten." Een van de belangrijkste kenmerken van die beheerstijl is dat posities zes tot zeven jaar worden aangehouden. "Wij verkopen gemiddeld vijf posities per jaar. Ik doe dus zeer weinig aan trading en concentreer me liever op het onderzoek naar bedrijven die ik vaak al lang ken omdat ik ze heb bestudeerd bij Danske Bank." Met zijn team van vier analisten kan het onderzoek naar een bedrijf enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen. "Zo hebben we sinds mijn komst bij M&G een vijftigtal bedrijven bestudeerd. Maar we kopen het betreffende aandeel bijna nooit onmiddellijk, aangezien de analisten daarvoor meestal eerst een koopadvies moeten afgeven." De voorkeur van John William Olsen mag dan uitgaan naar kwaliteitsaandelen, hij koopt ze het liefst ook niet te duur aan. "Ik ben van nature geduldig en kan lang wachten op het juiste instapmoment, dat zich bijvoorbeeld aandient bij een tijdelijk probleem dat de markt doet twijfelen aan het potentieel van een aandeel. Er zijn aandelen die ik al in portefeuille heb sinds ik als portefeuillebeheerder ben begonnen. Omgekeerd zijn er ook bedrijven die ik nog nooit hebben kunnen aankopen omdat de koers nog nooit gedaald is tot een aantrekkelijk waarderingsniveau. Wanneer je kwaliteit koopt voor een zeer lage prijs, moet er al veel mislopen om op lange termijn verlies te lijden. Amazon is een goed voorbeeld van een bedrijf dat ons telkens opnieuw ontglipt." "Wij zijn ook bezig met de implementatie van ESG-aspecten (milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) in ons beheer, omdat die criteria ons helpen bedrijven te kiezen die goede beslissingen nemen", stelt John William Olsen. "In tegenstelling tot talrijke andere fondsen, beperken wij ons niet tot criteria van deugdelijk bestuur, maar besteden we ook aandacht aan ecologische en maatschappelijke criteria." Frédéric Dineur