Ilya Prigogine, Hugo Claus, Jozef Deleu e.a., Veranneman - Visie & Passie. Lannoo, 416 blz., 85 euro.
...

Ilya Prigogine, Hugo Claus, Jozef Deleu e.a., Veranneman - Visie & Passie. Lannoo, 416 blz., 85 euro.Architect-kunstenaar-kunsthandelaar Emiel Veranneman geniet ook faam buiten de cercle artistique. Dat hebben we al meer dan eens ervaren in het gezelschap van ondernemers. Op de koppige Vlaamse heuvels van Nokere, een dorp dat zich schurkt tegen de eiergemeente Kruishoutem, wijzen ze opvallend graag naar de golvende tuin en het eigenzinnige gebouwencomplex van de Stichting Veranneman. Eind 1974 vierde een plejade van kunstenaars en notabelen de opening van de stichting, waar Veranneman zijn permanente collectie onderbracht en ruimte vrijhield voor tijdelijke tentoonstellingen. Voor de artiest en handelaar was het een al even ondoorgrondelijke wending in zijn carrière. Velen fluisterden dat hij zich terugtrok. Hij gaf immers een prestigieus pand in de Brusselse Louizalaan op én hij ruilde de stad waar hij een solide renommee verworven had voor een (spectaculair) optrekje tussen de koeien en korenvelden in de Oost-Vlaamse naad. Hij trok naar zo'n dorp waar nog kromgebogen flandriens over de kasseien koersen, waar de huizen koketteren met hun koterij, waar de cafés nog bevolkt worden door wantrouwige mannen met grijze petten. Nam de vijftigjarige afscheid van de beau monde? Al gauw bleek dat velen hem (veel) te vroeg uitgewuifd hadden. Ook in Nokere ontvangt Veranneman de grootste kunstenaars en volgt hij de nieuwste tendensen in de kunst met verbazingwekkende tentoonstellingen. Ondertussen verwelkomt hij ook andere bekende gezichten. De foto's over vernissages en feesten in het kloeke overzichtsboek Veranneman - Visie & Passie lijken wel een Wie is wie in België?, al schuilen er ook buitenlanders onder de genodigden. Er zijn roemrijke ondernemers te herkennen, zoals Jan De Clerck en Albert Frère. Die kwistig rondgestrooide m'as-tu-vu-foto's werpen evenwel een smet op deze uitgave met teksten van onder meer Jozef Deleu en (heel even) Hugo Claus. Zelfs de onvermijdelijke kiekjes met actrice Sylvia Kristel en koningin Paola zitten erin. Veranneman heeft zo'n pronkzieke etalage niet nodig, zijn werk en zijn verzameling toont zijn voorname plaats in de kunstwereld voldoende aan. Veranneman heeft zich overigens altijd al tussen de beroemdheden kunnen bewegen. Hij is een neefje van Constant Permeke en werd na het behalen van zijn architectuurdiploma (aan Sint-Lucas in Gent) wegwijs gemaakt in de binnenhuisarchitectuur door Henry van de Velde. Aanvankelijk zocht Veranneman zijn weg in het ontwerpen van interieurs, maar gaandeweg spitste hij zich toe op meubelen. Begin jaren vijftig zette hij een nieuwe stap met de opening van een kunstgalerie, eerst in Kortrijk, later in Brussel. Luc De Decker