Het idee ontstond binnen de afdeling private banking van de BBL ( ING). Super-de-luxe labels als verzekeraar Hiscox, het veilinghuis Christie's en het autobedrijf Jaguar zijn het project inmiddels komen versterken. Deze vier partners staan gezamenlijk in voor de financiële bijdrage die nodig is voor de lancering van The Art Society. Samen zullen zij hun toekomstige leden een adresboekje en een netwerk van geprivilegieerde contacten aanbieden en de toegang tot diensten op maat vergemakkelijken.
...

Het idee ontstond binnen de afdeling private banking van de BBL ( ING). Super-de-luxe labels als verzekeraar Hiscox, het veilinghuis Christie's en het autobedrijf Jaguar zijn het project inmiddels komen versterken. Deze vier partners staan gezamenlijk in voor de financiële bijdrage die nodig is voor de lancering van The Art Society. Samen zullen zij hun toekomstige leden een adresboekje en een netwerk van geprivilegieerde contacten aanbieden en de toegang tot diensten op maat vergemakkelijken. Ook al kan het aantal partners in The Art Society nog toenemen, momenteel mikt de nieuwe, onder de vorm van een vzw opgerichte kunstkring slechts op 250 leden voor het einde van het culturele seizoen 2002-2003. Het lidmaatschap voor de leden bedraagt 800 euro, dat voor de echtgenoten/partners 500 euro.Voor dit nieuwe type kunstkring vormen de kunstcollectie van een liefhebber of zijn intentie om een collectie te gaan aanleggen een basiscriterium. De kennismakingsbrochure verwoordt het als volgt: "De verzamelaar... is lid van één of meer clubs, bezoekt ateliers, musea en galerieën, veilingen en kunstbeurzen. Hij reist de wereld in zijn eentje of in groepsverband af."The Art Society voorziet geen clubruimte waar de leden samenkomen. "Wij hebben dat idee voorlopig in de koelkast gezet," zegt Delen. De club plaatst vooral het accent op ontmoetingen tijdens evenementen die zich toespitsen op de kunst van de twintigste eeuw. En die kunnen betrekking hebben op zowel de schilderkunst als de beeldhouwkunst, fotografie, video of installaties.De directrice van The Art Society wil van haar club vóór alles een trefpunt maken voor liefhebbers en kenners. De geplande activiteiten omvatten voornamelijk ontmoetingen met specialisten uit de sector, bezoeken aan tentoonstellingen in het gezelschap van conservatoren of directeurs van musea, onthullingen, vernissages enzovoort. En dat alles krijgt back-up van een driemaandelijkse newsletter. Na ieder evenement houdt The Art Society voor haar leden "een mooie receptie".Volgens Séverine Delen, de directrice en momenteel de enige vaste medewerkster van de club, dekt de bijdrage van de leden de kosten van de evenementen nauwelijks. De vier institutionele partners verdelen de structuur- en werkingskosten van de club netjes onder elkaar. Vertrouwelijke formuleDe club wil relatief discreet blijven. Dankzij de formule kan iedereen zowel vertrouwde als nieuwe gezichten ontmoeten in een vrij vertrouwelijk kader, met uitzondering van de lanceringsreceptie van 28 september, waarvoor zo'n 600 mensen worden verwacht. Voor de lancering van The Art Society is Chris Decron, conservator van ForwArt 2002 en directeur van het prestigieuze Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, de belangrijke gast. Het is wel zo dat The Art Society vooral tijdens deze manifestatie potentiële leden moet overtuigen om effectief lid te worden. Tien tegen één zal The Art Society, als de vis niet bijt, uiteindelijk slechts een kortstondig avontuur blijken.Het programma van het eerste seizoen van de club ligt nog niet helemaal vast, maar naast het lanceringsevenement plant The Art Society ook evenementen als een bezoek aan het stedelijke museum voor moderne kunst in Parijs tijdens de tentoonstelling van Matthew Barney, een uitstapje naar het Van Abbemuseum in Eindhoven dat binnenkort wordt ingewijd, naar het SMAK in Gent en naar MAC's in Grand Hornu. Ook de art nouveau zal de nodige aandacht krijgen met een privé-bezoekje aan het Herenhuis Solvay van Victor Horta in Brussel, dat niet voor het grote publiek toegankelijk is. In totaal staan er zo'n zes manifestaties en drie à vier lezingen per seizoen op stapel. De uitbreiding en de financiële kant van een goede collectie, het behoud ervan en de mogelijke successieformules zijn ook elementen die ooit met bekwame specialisten moeten worden aangekaart. Adviezen om in kunstwerken te investeren, schattingen en expertises, verzekeringen, successie en fiscale adviezen: The Art Society zou kunnen uitgroeien tot het ideale ontmoetingspunt tussen vraag en aanbod. Uiteraard voor zover de vraag zich voordoet. Daarvan zal het succes van The Art Society afhangen.Serge Vanmaercke [{ssquf}]Severine.delen@theartsociety.bewww.theartsociety.bewww.bbl.be/forwart/nl/index.htmDe financiële kant van een collectie, het behoud ervan en de mogelijke successieformules zijn zaken die ooit met bekwame specialisten moeten worden aangekaart.