Het beeld van de relatie tussen kunst en ondernemers is vaak eenzijdig. Hun band zou er bijna enkel in bestaan dat kapitaalkrachtige bedrijfsleiders als mecenas fungeren voor kunstenaars, hun werken aankopen, hen zo naambekendheid verschaffen en hun internationale reputatie versterken. Dat is een te enge visie. Allicht kunnen kunstenaars de steun van ondernemers gebruiken. Maar er is meer dan dat. Ze kunnen bij hen bijvoorbeeld...

Het beeld van de relatie tussen kunst en ondernemers is vaak eenzijdig. Hun band zou er bijna enkel in bestaan dat kapitaalkrachtige bedrijfsleiders als mecenas fungeren voor kunstenaars, hun werken aankopen, hen zo naambekendheid verschaffen en hun internationale reputatie versterken. Dat is een te enge visie. Allicht kunnen kunstenaars de steun van ondernemers gebruiken. Maar er is meer dan dat. Ze kunnen bij hen bijvoorbeeld in de leer gaan om advies te krijgen over hoe ze een product kunnen vermarkten.Omgekeerd kunnen bedrijven leren van kunstenaars. Ondernemers die een beroep doen op kunstenaars voor een portie out-of-the-boxdenken, worden daar niet slechter van. Julie Vandenbroucke van de stichting Arteconomy heeft van die thesis - hoe kunnen bedrijven innoveren met kunstenaars? - haar levensdoel gemaakt. Er ontbrak alleen nog een naslagwerk waarin die kruisbestuiving stap voor stap uit de doeken wordt gedaan. Dat ligt er nu. Vandenbroucke deed een beroep op een andere expert in de materie, Piet Verhoeve. Evenwichtige partnerschappen tussen ondernemers en kunstenaars gaan een stuk verder dan de relatie tussen een klant en een leverancier of een kunstig experimentje. Ze versterken elkaar. De art thinking-aanpak kan ook in bedrijven lonen. Het is een proces van exploratie dat voor ondernemingen resulteert in innovatieve producten, nieuwe markten en betere bedrijfsresultaten, stelt het boek. Bedrijven die erin slagen de visies van een kunstenaar voldoende te aligneren met hun doelstellingen, boeken zelfs spectaculaire resultaten. De gedachte maakt opgeld dat kunstenaars de creativiteit in een bedrijf kunnen bevorderen. Volgens een studie van het Britse innovatieagentschap Nesta zijn organisaties die focussen op een artistieke component (A) naast de begeerde STEM-profielen ( science, technology, engineering en mathematics) innovatiever en groeien ze sneller, zowel in omzet als in personeel. Strategisch inzetten op technische én artistieke vaardigheden - of STEAM - leidt tot nog meer innovatie en zelfs transformatie. Een voorbeeld dat het boek aanhaalt, is de kaarten- en bordspellenproducent Cartamundi in Turnhout.