Vlaams regeringsleider Kris Peeters heeft de wereld binnengehaald met Derrick Gosselin (52), zijn nieuwe kabinetschef voor economie, buitenlandse handel en 'toekomstdenken'. Samen met oudgediende Raf Suys, die andere kabinetschef en duivel-doet-al op het Vlaamse front, heeft de minister-president een tweespan raspaarden om zijn kar vooruit te trekken.
...

Vlaams regeringsleider Kris Peeters heeft de wereld binnengehaald met Derrick Gosselin (52), zijn nieuwe kabinetschef voor economie, buitenlandse handel en 'toekomstdenken'. Samen met oudgediende Raf Suys, die andere kabinetschef en duivel-doet-al op het Vlaamse front, heeft de minister-president een tweespan raspaarden om zijn kar vooruit te trekken. "Oxford." Dat antwoordt Gossselin meteen wanneer we vragen naar zijn netwerk, dat even indrukwekkend blijkt te zijn als zijn curriculum. Houd u vast: de man is doctor in de economie, burgerlijk inge-nieur zowel elektrotechnisch als bedrijfskundig (UGent) en MBA'er van de prestigieuze Franse businessschool Insead in Fointainebleau. Gosselins professionele loopbaan, academische functies en lidmaatschap van instellingen ogen indrukwekkend. Een lange lijst die in deze ook voor persbedrijven moeilijke economische tijden te veel papier zou kosten. Allemaal stukjes van de puzzel-Gosselin. Samengesteld geeft dat een beeld van grote ervaring in de academische en bedrijfswereld in binnen- en buitenland, alsook van knowhow over het uitwerken van nieuwe strategieën en toekomstvisies, en het stimuleren van innoverende processen. "Laat me niet te chauvinistisch klinken en zeggen dat Oxford tot de wereldtop 5 behoort van de universiteiten", monkelt Gosselin. "Wijzelf plaatsen ons op de tweede plaats (na Harvard). De verzameling van netwerken, invloed en denkvermogen in Oxford is fenomenaal." De kabinetschef is er lid van het Institute for Science, Innovation and Society (InSIS), dat deel uitmaakt van de James Martin 21st Century School. InSIS onderzoekt de langetermijnimpact van technologie op de samenleving. Sir David King, destijds wetenschappelijk adviseur van Brits premier Tony Blair, bestudeert er de impact van technologie op het leefmilieu. Het studiewerk van lord Nicolas Stern, een van de topeconomen over het Kanaal, houdt verband met de klimaatveranderingen. Oxford opent de deuren naar de elites van het Gemenebest, de Commonwealth, het losse samenwerkingsverband tussen Groot-Brittannië en de meeste van zijn voormalige kolonies waaronder India. Overigens, stipt Gosselin aan, via Oxford geraak je zeer snel binnen in andere Amerikaanse en Engelse topinstellingen, en in de Franse Grandes Ecoles, die vaak allianties sluiten met andere topscholen. Wijlen John Goossens haalde Gosselin begin de jaren negentig naar Alcatel Bell. De kabinetschef spreekt met bewondering over zijn voormalige baas, met wie hij drie jaar persoonlijk werkte. Hij leerde er het klappen van de zweep kennen. Gosselin herstructureerde fors in België en Turkije, en bouwde de onderneming uit in Noord- en Centraal-Europa. Maakten toen ook deel uit van de Alcatel-top: VRT-baas Dirk Wauters, VBO-topman Rudi Thomaes en voorzitter Julien De Wilde van Agfa-Gevaert, Nyrstar en Metris. Vreemd hoe Gosselins naam veel minder een belletje doet rinkelen. Vertegenwoordigers van Vlaamse werkgeversorganisaties bijvoorbeeld kennen hem niet. Zelf ziet de kabinetschef daar twee redenen voor. Goossens wou niet dat zijn medewerkers voor het voetlicht traden, en vooral: het jongste decennium voerde hij internationale opdrachten uit voor GDF Suez. Ook via die functie raakte hij binnen in de Franse elitescholen. Overigens somt Gosselin een rist klinkende namen op uit het Vlaamse bedrijfsleven die hij kent: Rudi Thomaes (VBO), Agoria-directeur Wilson De Pril, Christ'l Joris (Etap), Koen Allaert (FIT), Karel De Wulf (LVD), Luc De Bruyckere (Voka). GDF Suez? Het bedrijf dat onze energiesector inpalmde? "Ik was minder betrokken bij de operaties in België. De jongste jaren werkte ik vanuit Parijs op andere markten", antwoordt Gosselin. Hij benadrukt dat hij zich zo neutraal mogelijk zal opstellen in het energiedebat. "Als spreekbuis van GDF Suez optreden, zou ethisch niet correct zijn en de onderneming overigens niet helpen. Ik zal er trouwens voor ijveren dat het energiedebat in Vlaanderen minder emotioneel wordt gevoerd. Het uitbouwen van een Vlaams energiebedrijf is een stap in de goede richting. We mogen daarbij de sterke positie die de gemeenten al opgebouwd hebben, niet uit het oog verliezen." De kabinetschef is ook lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Hij werkt er samen rond technische wetenschappen met onder meer William D'Haeseleer. Die is bekend om zijn rapporten die kernenergie verdedigen. Luc Bossyns, de topman van Aquafin, maakt ook deel uit van het gremium, naast ex-astronaut Dirk Frimout en André Oosterlinck, voormalig rector van de KU Leuven. De KVAB en de ARB (Académie Royale de Belgique) vaardigden Gosselin af naar Euro-CASE, de verzamelde technische academiën van Europa, waar hij zitting heeft in de raad van bestuur. Bruno Jarry, lid van l'Institut de France en adviseur voor biobrandstoffen van Frans premier François Fillon, is er secretaris-generaal. En alweer komt Oxford, met daarbovenop het World Economic Forum (Davos), om de hoek kijken, wanneer de kabinetschef Sarah Thompson te berde brengt. Ze is een topmedewerkster van de Britse premier Gordon Brown, die zich over de lange termijn buigt. Thompson en Gosselin zijn beiden lid van de Strategic Foresight Council van het WEF. Samen met de achttien andere leden adviseren ze regeringen op wereldniveau rond economische evoluties en uitdagingen. De lange termijn komt aan bod in antwoord op de vraag of hij als academicus en bedrijfsman wel kan aarden in een politieke omgeving. Het dient gezegd dat Gosselin aan het begin van zijn loopbaan een tijdlang wetenschappelijk adviseur was van toenmalig premier Wilfried Martens (CD&V). "Politiek met een grote P is onvoorstelbaar belangrijk. De inzichten en visies die ik opgebouwd heb in 25 jaar internationaal management en als academicus aan topuniversiteiten, kunnen de politiek van dienst zijn. De mondialisering veroorzaakt heel wat problemen die op de tafel van de politici komen: de opwarming van de aarde, het voedselvraagstuk, migratie, interculturaliteit, globale economie enzovoort. "Ik ben er niet de man naar om deals te sluiten onder tijdsdruk, zoals dat wel eens kan gebeuren in het dagelijkse politieke leven. Mijn eerste doelstelling is de komende maanden de schade te beperken die de economische crisis veroorzaakt en ervoor te zorgen dat de werkloosheid zo weinig mogelijk stijgt. We hebben daar weliswaar weinig hefbomen voor. Investeren en innoveren vragen tijd. De tweede stap is de stabilisering van de situatie om er op de lange termijn voor te zorgen dat er weer groei en welvaart komt. Vlaanderen in Actie (VIA) vormt daar een goede aanzet voor en ik denk mijn steentje te kunnen bijdragen door mijn internationaal netwerk en mijn ervaring." Door Boudewijn Vanpeteghem / Foto Filip Van Loock"Ik zal ervoor ijveren opdat het energiedebat in Vlaanderen minder emotioneel wordt gevoerd"