Het schema hieronder - Waar vindt u de interessantste kredietverzekering? - met een selectie van vijf landen, geeft een idee van hoe de Crionstudie inzicht geeft in gemiddelde dekkingspremies en -voorwaarden, maximale uitkeringsgrenzen, gemiddelde betalingstermijnen (DSO) en de kostprijs van kredietlimieten in 41 landen van Europa, Amerika, Azië, Australië en Zuid-Afrika.
...

Het schema hieronder - Waar vindt u de interessantste kredietverzekering? - met een selectie van vijf landen, geeft een idee van hoe de Crionstudie inzicht geeft in gemiddelde dekkingspremies en -voorwaarden, maximale uitkeringsgrenzen, gemiddelde betalingstermijnen (DSO) en de kostprijs van kredietlimieten in 41 landen van Europa, Amerika, Azië, Australië en Zuid-Afrika. Zo zijn bijvoorbeeld in de competitieve Belgische markt Atradius en Euler Hermes koplopers met elk 40 % marktaandeel, Delcredere (NDD) heeft 12 % en Coface 8 %. In Duitsland bestrijkt Euler Hermes 50 %, Atradius 30 %, Coface en Zurich elk minder dan 10 %; in Frankrijk staat Euler Hermes op kop (55 %), gevolgd door Coface (20 %), Atradius (15 %) en NDD. Het gemiddelde premietarief schommelt in onze buurlanden rond 0,20 %. In Finland is dit zelfs 0,15 %, in Brazilië 0,30 % en in de nog weinig competitieve Chinese markt 0,70 % of 400 % hoger dan in Europa. Bedrijven die deelnemen aan een handelsbeurs of op economische handelsmissie gaan, kunnen de kredietwaardigheid van potentiële klanten vooraf natrekken via de internetsites van de belangrijkste kredietverzekeraars, maar nog te weinig kmo's maken een grondige analyse van de mogelijkheden in de internationale markt om de beste polis eruit te pikken, volgens kosten en inhoud. De Crionstudie geeft financiële directeurs tools in handen om de meest optimale kredietverzekeringsprogramma's op te stellen: De kostprijs kan dalen met 70 % indien wordt overgestapt van een lokale polis (met geringe omzet) naar een groepspolis met tien of vijftienvoudige omzet. Zo krijgt men interessante premievoeten door dochterbedrijven samen te voegen in zogenaamde 'groepsprogramma's'. Het dekkingspercentage (welk % van de schade wordt vergoed) kan 30 % hoger zijn. De taks bovenop de premie is afhankelijk van land tot land en kan variëren van 0 % tot 18 %. Waar kan de moederpolis (met medeverzekerden in andere landen) best gevestigd zijn? Kosten voor kredietlimieten en incassokosten (die naast premies worden aangerekend) kunnen 300 % hoger zijn in het ene of het andere land. Verplichtingen en algemene voorwaarden verschillen (zelfs binnen eenzelfde verzekeringsmaatschappij) sterk van land tot land. Hoe optimaliseert u de voorwaarden? Enkele voorbeelden: in Nederland is de gemiddelde premievoet voor de lokale markt 0,15 %, dan werk je best met een Nederlandse dochteronderneming. Als je in Polen actief bent, kan je kiezen om je kredietverzekering niet onder te brengen in de Belgische moederonderneming, maar in een aparte Poolse afdeling. Via uw Pools filiaal kunt u ook in andere landen van Midden-Europa opteren voor Euler Hermes, de kredietverzekeraar die dominant is in de hele regio. Of men kan opteren voor verschillende programma's: bijvoorbeeld een eerste programma in Europa aan een lage premie, maar hogere franchises (omwille van goede schadestatistieken en een stevige kredietmanagementkennis), terwijl in Azië gewerkt wordt met een tweede programma met een hoog dekkingspercentage, lage franchises en een hoge premievoet.