Z ephyr-Fin, een dochter van de Federale Participatiemaatschappij ( FPM), kocht op 5 maart 160 aandelen in SN Airholding, de moeder van luchtvaartmaatschappij SN Brussels Airlines. Het bedrijf geeft een lening van 4 miljoen euro. Volgens minister Rik Daems ( VLD), die...

Z ephyr-Fin, een dochter van de Federale Participatiemaatschappij ( FPM), kocht op 5 maart 160 aandelen in SN Airholding, de moeder van luchtvaartmaatschappij SN Brussels Airlines. Het bedrijf geeft een lening van 4 miljoen euro. Volgens minister Rik Daems ( VLD), die verantwoordelijk is voor de federale overheidsbedrijven, is Zephyr-Fin geenszins een handig achterpoortje om de overheid toch te doen participeren in de luchtvaartmaatschappij. "De raad van bestuur van Zephyr-Fin beslist volledig autonoom en onafhankelijk over zijn strategische oriëntering," laat de kabinetschef van minister Daems weten. Volgens het kabinet van Daems gaat het evenmin om een verkapte vorm van subsidiëring. (de Europese Commissie laat geen overheidssteun toe). "Er is een verschil tussen staatssteun en het afsluiten van een commerciële lening tegen marktconforme voorwaarden. We spreken hier niet over een ongeoorloofd voordeel. De investeerders in SN Airholding zijn verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening." Over die investeerders blijft er nog steeds enige onduidelijkheid. Bell-Finopa, een dochter van Alcatel Bell, bevestigt formeel dat het 1 miljoen euro in het vliegproject stopte, goed voor veertig aandelen in SN Airholding. In de vennootschapsakte komt de naam Bell-Finopa nochtans niet voor. Herhaalt de geschiedenis zich met Zephyr-Fin? Het filiaal werd in 1995 opgericht om een participatie van 16,5% in Sabena te nemen. Eigenlijk moest dat aandeel door privé-investeerders worden ingepalmd, maar er bleek geen interesse voor de luchtvaartmaatschappij te bestaan. Behalve natuurlijk van Swissair, dat toen 49,5% van het kapitaal verwierf. Het faillissement van Sabena zorgde bij Zephyr-Fin overigens voor een aderlating van 97,5 miljoen euro het vorige boekjaar. De FPM-dochter zag zich verplicht dit belang volledig af te boeken. Toch koopt Zephyr-Fin aandelen in de opvolger van Sabena. Bestuurder Jean Courtin verantwoordt de nieuwe investering als een poging om een nieuwe luchtvaartmaatschappij te lanceren. W.R. [{ssquf}]