Belgische bedrijfsleiders durven niet te exporteren omdat ze vrezen dat hun buitenlandse klant niet betaalt. Dat staat althans te lezen in de European Business Survey 2001. Uit de nieuwe studie Credit Insurance in the EU blijkt dat bedrijfsleiders in België en in de rest van Europa onvoldoende gebruik maken van een mogelijke oplossing voor dit probleem: kredietverzekering. In België is slechts 8,5% van de export erdoor gedekt.
...

Belgische bedrijfsleiders durven niet te exporteren omdat ze vrezen dat hun buitenlandse klant niet betaalt. Dat staat althans te lezen in de European Business Survey 2001. Uit de nieuwe studie Credit Insurance in the EU blijkt dat bedrijfsleiders in België en in de rest van Europa onvoldoende gebruik maken van een mogelijke oplossing voor dit probleem: kredietverzekering. In België is slechts 8,5% van de export erdoor gedekt. Jean-Louis Coppers, gedelegeerd bestuurder van kredietverzekeringsmakelaar Crion, maakt zich druk. "In België krijgen bedrijfsleiders goede palliatieve zorgen maar te weinig preventieve maatregelen." Coppers sponsorde de jongste studie van het Centre for European Policy Studies ( CEPS), om nationale en Europese overheden te sensibiliseren voor het belang van kredietverzekering. Crion is een onderdeel van de Aon-groep, en is in België marktleider in de makelaardij van kredietverzekeringen. Het bedrijf geeft geen geld uit aan dure reclamecampagnes, maar besteedt jaarlijks 5% van de omzet aan onderzoek over kredietverzekering en kredietmanagement. Om op een professionele manier te kunnen lobbyen bij de Europese overheid, besliste Crion om voor het eerst het gebruik van kredietverzekering in Europa in kaart te brengen. "Uit de resultaten blijkt dat kredietverzekering in Europa onderbenut blijft," legt Coppers uit. "De oorzaken liggen zowel bij het aanbod - dat niet altijd voldoende afgestemd is op de noden van de klant - als bij de vraag. Bedrijfsleiders beseffen onvoldoende hoe belangrijk debiteurenbeheer is voor de continuïteit van hun bedrijf." Een grote verantwoordelijkheid ligt ook bij de verschillende overheden. Dure taksregimes en versnipperde wetgevingen verhinderen de verspreiding van kredietverzekeringen in Europa. Crion beseft eveneens dat het ook aan de makelaars en de verzekeraars is om het gebruik van de kredietverzekering meer te promoten. "De markt is nog jong en veel spelers zijn er niet," geeft Coppers toe. "Het is aan ons om niet alleen de producten te promoten maar ook om een volwaardige mentaliteit rond debiteurenbeheer te creëren."Kredietverzekering werkt trouwens niet alleen voor export. "In België is één faillissement op de vijf het gevolg van een eerder faillissement van een klant," legt Coppers uit. "30% van de activa van kleine ondernemingen zijn uitstaande vorderingen. Een goed management van die vorderingen is dus onontbeerlijk voor de continuïteit van het bedrijf. Voor mij geldt niet het gezegde klant is koning, maar klant is koning als hij betaald heeft." Bovendien kan kredietverzekering een belangrijke rol spelen in de bancaire onderhandelingen met de komst van de nieuwe kapitaalakkoorden Bazel II. Handelsvorderingen die door een kredietverzekering gedekt zijn, zullen door een bank immers sneller als borg worden aanvaard, wat lagere kredietkosten en vlottere toegang tot kredieten oplevert. A.G. [{ssquf}]"In België krijgen bedrijfsleiders goede palliatieve zorgen maar te weinig preventieve maatregelen."