In juni al legden de redacteurs even het werk neer. Nu heerst er een afwachtende houding. Nochtans groeit de onvrede over het management. De VUM investeerde ongeveer 30 miljoen euro (1,2 miljard frank) in nieuwe persen en drukt sedert juni 2001 zowel Het Volk, Het Nieuwsblad als De Standaard in Groot-Bijgaarden. Dat gaat niet zonder problemen. Interne rapporten vermelden dagelijks papierbreuken, p...

In juni al legden de redacteurs even het werk neer. Nu heerst er een afwachtende houding. Nochtans groeit de onvrede over het management. De VUM investeerde ongeveer 30 miljoen euro (1,2 miljard frank) in nieuwe persen en drukt sedert juni 2001 zowel Het Volk, Het Nieuwsblad als De Standaard in Groot-Bijgaarden. Dat gaat niet zonder problemen. Interne rapporten vermelden dagelijks papierbreuken, programmafouten of inktproblemen. Met als gevolg een vroeg afsluitingsuur van de kranten _ De Standaard zou al om 20 uur sluiten _ en het schrappen van regionale edities. De jongste weken bellen dagelijks 1000 tot 4000 ontevreden abonnees de klachtencentrale van de krantengroep. Ze krijgen hun krant niet of veel te laat. De vraag luidt of ze zullen afhaken. Op de redacties wordt de directie verweten de impact ervan op de kranten te minimaliseren.De journalisten menen dat de problemen met de nieuwe persen handenvol geld vergen. Dat geld kost nu extra banen, zo redeneren ze. Terwijl de krantengroep via de ontslagen circa 10 miljoen euro (400 miljoen frank) wil besparen, zou de VUM dit jaar voor de distributie ruim 1,7 miljoen euro (zo'n 70 miljoen frank) extra budgetteren en voor volgend jaar nogmaals bijna 1 miljoen euro. "Maar," zo luidt het standpunt van de krantenuitgever, "alle internationale uitgeversgroepen verwachten dat de kosten om kranten tot in de bus te krijgen, de komende jaren zullen stijgen."Kop van jut is gedelegeerd bestuurder Jo Van Croonenborch, die de Grafische Divisie reorganiseerde. De persen in Groot-Bijgaarden draaien sindsdien dag en nacht. Zo moet de drukkerij heel wat rendabeler worden, maar momenteel valt ze vooral op door de technische perikelen. Van Croonenborch: "Samen met de leverancier werken we met man en macht om het probleem uit de wereld te helpen." De VUM overweegt juridische stappen tegen de producent van de drukpersen, die al een tijdje een team ter plaatse heeft om de technische knoop te ontwarren. De krantenverkopers waren tot op heden begripvol, maar worden ongeduldig.Commentarieert Tony Vervloet, secretaris-generaal van de Vlaamse Federatie der Persverspreiders: "Alle krantenuitgevers hebben problemen gehad als ze overschakelden op nieuwe persen. Maar bij de VUM sleept het wel erg lang aan." R.B.