K PN's grootste concurrent, Belgacom, diende op 3 augustus 2000 een klacht in nadat nagenoeg het hele commerciële team van segment 6 van de corporate customer division (financiële instellingen en verzekeringen) naar KPN was overgestapt. Belgacom verdenkt hen ervan dat zij een aanzienlijke hoeveelheid bedrijfsgegevens gekopieerd en meegenomen hebben, waaronder een businessplan 1999, een bestand van de grote klanten en afdrukken van de gedetailleerde omzetten die Belgacom met de instellingen uit het betrokken segment maakte. Bovendien had Belgacom sterke vermoedens dat die gegevens ook effectief door KPN Belgium waren gebruikt. Op 31 augustus 2000 deed de gerechte...

K PN's grootste concurrent, Belgacom, diende op 3 augustus 2000 een klacht in nadat nagenoeg het hele commerciële team van segment 6 van de corporate customer division (financiële instellingen en verzekeringen) naar KPN was overgestapt. Belgacom verdenkt hen ervan dat zij een aanzienlijke hoeveelheid bedrijfsgegevens gekopieerd en meegenomen hebben, waaronder een businessplan 1999, een bestand van de grote klanten en afdrukken van de gedetailleerde omzetten die Belgacom met de instellingen uit het betrokken segment maakte. Bovendien had Belgacom sterke vermoedens dat die gegevens ook effectief door KPN Belgium waren gebruikt. Op 31 augustus 2000 deed de gerechtelijke politie in de zaak een huiszoeking bij KPN. Belgacom had een solide bron voor zijn vermoedens: Dirk Boutchon, een syndicaal afgevaardigde bij KPN Belgium die oorspronkelijk ook voor Belgacom had gewerkt. De socialistische vakbondsafgevaardigde had binnen KPN in juni en juli zelf de opdracht gekregen een businessplan op te stellen op grond van de gestolen gegevens. Daarna deed hij over de affaire een boekje open tegenover een vriend en ex-collega, aan wie hij het gestolen businessplan 1999 toonde. Die vriend, Olivier Bouquet, lichtte de veiligheidsdienst van Belgacom in. Toen er dus een gerechtelijk onderzoek startte, stapte KPN Belgium naar de rechtbank om toelating te vragen om de betrokken syndicaal afgevaardigde wegens dringende redenen te ontslaan. Ze verweet de vakbonsman onder meer het gebruik van de vertrouwelijke informatie van Belgacom en het overbrieven van KPN-bedrijfsgeheimen aan Belgacom. In het algemeen beschuldigde ze de personeelsafgevaardigde ervan een complot tegen KPN Belgium op te zetten: hij deed het immers voorkomen alsof het initiatief voor het misbruik van de confidentiële informatie kwam van binnen het management van KPN Belgium zelf. Volgens KPN Belgium, in een aangetekende brief aan de vakbondsman, vond Belgacom dat het ontvreemde businessplan een waarde had van 1 miljard frank.Maar de arbeidsrechtbank volgde KPN helemaal niet. In haar vonnis van 23 november besloot ze dat er geen dringende reden was tot ontslag. Integendeel, zij stelde vast dat er aanwijzingen waren dat het initiatief voor het gebruik van de confidentiële gegevens uitging van enkele managers bij KPN Belgium (die overigens in het vonnis met naam en toenaam worden genoemd). De vakbondsafgevaardigde had inmiddels elders werk gevonden - een vrijwillige overstap die KPN Belgium ettelijke miljoenen aan ontslagvergoeding bespaart.Vraag is of KPN Belgium even goed wegkomt over de grond van de zaak: het gebruik van ontvreemde bedrijfsgeheimen.Bij Belgacom preciseert perswoordvoerder Jan Margot: "We vragen alleen dat de vastgestelde schade zou worden vergoed." Woordvoerder Jo Colpin van het Brusselse parket zegt dat de klacht van Belgacom ernstig wordt genomen. "Maar totnogtoe is er niemand beticht," onderstreept hij. Bij KPN Belgium zegt communicatiedirecteur Chris Amssoms dat de veiligheidsdienst van zijn bedrijf zelf "een scherp intern onderzoek" is begonnen. "Wij hebben een policy om secuur toe te kijken op informatie die nieuwe personeelsleden binnenbrengen. Als mocht blijken dat er op bedrijfsniveau fouten zijn gemaakt, dan lopen we een risico. Maar dat is vandaag niet het geval." Een probleem voor KPN Belgium is onder meer dat Ingrid De Latte, een van de geviseerde ex-Belgacom-werknemers deze zomer door de raad van bestuur in een directiefunctie is benoemd. Het vertrek van topman Pierre Verbruggen bij KPN Belgium, op 9 oktober 2000, staat volgens al onze bronnen los van deze zaak. BRUNO LEIJNSE