"De bewering van Roel Pieper dat KPMG betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Language Development Companies is totaal onjuist," reageert KPMG-voorzitter Theo Erauw. "KPMG heeft daar niets mee te maken. We hebben de contracten tussen Lernout & Hauspie en de LDC's geaudit volgens de regels van het vak. Er bleken echter side letters te bestaan waar we geen weet van hadden. We geven onze klanten nooit advies omtrent ongeoorloofde constructies."
...

"De bewering van Roel Pieper dat KPMG betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Language Development Companies is totaal onjuist," reageert KPMG-voorzitter Theo Erauw. "KPMG heeft daar niets mee te maken. We hebben de contracten tussen Lernout & Hauspie en de LDC's geaudit volgens de regels van het vak. Er bleken echter side letters te bestaan waar we geen weet van hadden. We geven onze klanten nooit advies omtrent ongeoorloofde constructies." KPMG vraagt van Pieper een onmiddellijke rectificatie en een schriftelijke bevestiging om zich voortaan te onthouden van publieke uitlatingen over KPMG. Geeft Pieper voor donderdag 21 februari (de dag waarop deze Trends verschijnt) geen gehoor, dan onderneemt KPMG "gerechtelijke stappen om de geleden en nog te lijden schade te verhalen en het bovenstaande af te dwingen." KPMG reageert op twee beweringen van Pieper. Een eerste bewering komt uit Het Financieele Dagblad van 23 januari, waar Pieper in zijn column schreef: "Aandeelhouders hebben behoefte aan openheid. Die is meestal ver te zoeken wanneer auditors zich in nesten hebben gewerkt. Met het grootste gemak worden cijfers gewijzigd of documenten zoek gemaakt. Dat is bij Lernout & Hauspie niet anders gegaan. Daar stond KPMG aan de wieg van het vermaledijde systeem van softwarefranchise, moest dat oplappen zodra duidelijk werd dat het problemen opleverde, en had uiteindelijk de regie over de controle op de aangepaste cijfers. Dat is vragen om problemen." De tweede bewering van Pieper komt uit het interview met Trends van 14 februari. Op de stelling dat KMPG argumenteert machteloos te staan tegenover moedwillige fraude door het management, antwoordde Pieper: "Hier moet je een onderscheid maken tussen wie er aan de basis ligt van de financiële constructies, wie deze constructies effectief heeft gebruikt en wie ze controleert. De architect in het geval Enron was Andersen, bij L&H was dit KPMG." Bij monde van zijn advocaat schreef KPMG als reactie op deze beweringen afgelopen maandag aan Pieper: "Mede gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval - te weten uw betrokkenheid in het verleden als bestuurder van L&H en de (wetenschappelijke) pretenties van de professionele titel waarvan u zich in uw column bedient, is deze ernstige beschuldiging onrechtmatig jegens onze cliënt. De gemiddelde lezer zal nu eenmaal gelet op gemelde hoedanigheden uw bewering voor waar houden."Ook Paul Behets, die meer dan tien jaar de verantwoordelijke auditor van L&H was en in 1999 gedelegeerd bestuurder van Sail Trust werd, schrijft in een brief aan Trends dat de bewering dat "KPMG aan de wieg van het vermaledijde systeem van de LDC's staat" nergens op slaat en totaal onjuist is. Paul Behets: "De heer Pieper doet hier een uitspraak, meer nog, hij uit een zware beschuldiging aan het adres van KPMG Bedrijfsrevisoren die hij onmogelijk kan staven op basis van feitelijke argumenten en bewijzen. (...) Het is niet omdat je af en toe even, en meestal via een conference call (dat is 'in'), een raad van bestuur bijwoont, dat je een grondig inzicht verkrijgt over de wijze waarop de commissaris-revisor van een onderneming zijn opdracht heeft uitgevoerd." D.K.