Vanuit een meer algemeen standpunt verveelvoudigen de verzekeraars momenteel de voordelen voor hun verzekerden (kortingen op de premie, uitbreiding van de garantie, verlaging van de franchise enzovoort). We geven hier enkele voorbeelden, zonder volledig te willen zijn.
...

Vanuit een meer algemeen standpunt verveelvoudigen de verzekeraars momenteel de voordelen voor hun verzekerden (kortingen op de premie, uitbreiding van de garantie, verlaging van de franchise enzovoort). We geven hier enkele voorbeelden, zonder volledig te willen zijn. AGF Belgium (en ook heel wat andere verzekeraars) laat de franchise vallen of verlaagt ze wanneer het voertuig bij een door de verzekeraar goedgekeurde garagist wordt hersteld. Deze verzekeraar biedt ook de mogelijkheid om de ruiten van het voertuig gratis te laten graveren (bij Carglass). Zelfde principe bij Mercator Verzekeringen. Ethias stelt een omnium voor zonder franchise indien het voertuig na een ongeluk in een van de goedgekeurde garages wordt hersteld. Fidea breidt zijn gamma producten uit met een nieuwe omniumformule, die voor de klant de mogelijkheid biedt van een volledige waardegarantie voor het voertuig dat werd gekocht in de eerste twee jaar (zelfde principe bij KBC Verzekeringen). Fidea wijzigde eveneens zijn systeem voor de berekening van de premies voor de omniumformules, zodat de jaarlijkse premie daalt in functie van de afbetaling van het voertuig. Fortis AG past met zijn Pack Auto+ een gelijkaardig systeem toe, maar voor een looptijd van 17 maanden (100 % van de waarde van het voertuig na 17 maanden). Generali Belgium geeft een gratis reisverzekering (Generali First Assistance) wanneer men een BA auto neemt. Deze verzekeraar kent ook een superbonus toe aan trouwe klanten die weinig ongelukken hebben. De korting op de premie varieert naargelang het aantal jaren zonder ongeluk aan een bonus-malus van 0. Drie jaar zonder ongeluk geven recht op een superbonus. Als de verzekerde vijf jaar lang geen ongeluk heeft, heeft hij recht op een 'verbeterde' superbonus. De korting op de premie kan zo oplopen tot 19 %. Bij een eerste ongeluk geeft de superbonus recht op een korting op de premie, ook al stijgt de malus. DVV rekent geen extra premie aan voor ouders die hun kind in het contract BA auto als gebruikelijke bestuurder opgeven. Bovendien start de verzekering voor een tweede auto van hetzelfde gezin op trap 5 (in plaats van op trap 11). KBC Verzekeringen biedt grote kortingen aan jonge bestuurders die in de polis van hun ouders zijn opgenomen. Bovendien behouden ze dat voordeel als ze achteraf voor hun eigen wagen een verzekering nemen. Touring Verzekeringen kent een premiekorting van 32 % (gemiddeld) toe aan bestuurders die het openbaar vervoer gebruiken. Dat is wel op voorwaarde dat men zijn auto niet meer dan twee dagen op zeven gebruikt en dat men de gebruikelijke bestuurder van het voertuig is (het mag niet regelmatig door iemand anders gebruikt worden). Deze verzekeraar kent de korting ook toe aan verzekerden die met de fiets naar het werk gaan. Winterthur geeft ook een korting van 8,50 % op het tarief BA voor verzekerden die naar het werk gaan zonder het aangegeven voertuig te gebruiken (trein, tram, bus, metro, fiets).