Volgende week, op 2 maart, opent Batibouw officieel de deuren. Dus houden de banken in dit land traditiegetrouw opendeurdag op hun afdeling hypothecaire kredieten. Ze zwaaien met nieuwe leenformules en halen de kortingen uit de onderste schuif. De marktrente plaatst de hypotheekrente op een aantrekkelijk laag niveau en de concurrentieslag doet er nog eens een schepje vanaf. Maar dit hypotheekfeestje zal gegarandeerd enkele feestvierders met een fikse kater naar huis sturen.
...

Volgende week, op 2 maart, opent Batibouw officieel de deuren. Dus houden de banken in dit land traditiegetrouw opendeurdag op hun afdeling hypothecaire kredieten. Ze zwaaien met nieuwe leenformules en halen de kortingen uit de onderste schuif. De marktrente plaatst de hypotheekrente op een aantrekkelijk laag niveau en de concurrentieslag doet er nog eens een schepje vanaf. Maar dit hypotheekfeestje zal gegarandeerd enkele feestvierders met een fikse kater naar huis sturen. De geschiedenis herhaalt zich vaak en in de bancaire sector is dat niet anders. De banken claimden de vorige jaren een rationaliseringsproces door te voeren en richtten al hun aandacht op het rentabiliseren van elke afdeling binnen de bank. Kruissubsidiëring - de praktijk waarbij een winstgevende afdeling in de bank een verlieslatende in leven hield - werd afgevoerd. Waarom moest u plots betalen voor uw geldafname aan de automaat? Omdat die afdeling winst moest gaan maken. Waarom werden de beheerskosten voor uw rekening opgetrokken? Omdat uw rekening ook aan de bank geld moet opbrengen. Waarom is internetbankieren niet langer gratis? Omdat... Vandaag verloopt het proces weer irrationeel. De hypotheekafdelingen van de banken zijn de zieke broertjes binnen de groep. Het pijnpunt ligt niet zozeer bij de nieuwe leningen, maar bij de talrijke herfinancieringen die werden en worden afgesloten. Herfinancieringen doen de banken financieel veel pijn en duwen de hypotheekafdelingen in de rode cijfers. Sommige bankiers spreken al publiek over de verliezen, anderen houden de schijn nog even op. Maar in plaats van het probleem aan de bron aan te pakken en de te goedkope (her)financieringen een halt toe te roepen, grijpen de banken terug naar hun oude praktijken van kruissubsidiëring. Koppelverkoop was jarenlang een vies woord en, hoewel nooit echt uit het straatbeeld verdwenen, werd op een voorzichtige manier toegepast. Vandaag tiert de praktijk welig en is weer algemeen aanvaard. Pensioenspaarrekeningen, schuldsaldoverzekeringen, brandverzekeringen, loondomiciliëringen enzovoort worden in een pakket aan de klant verkocht in ruil voor een herfinanciering of een goedkopere rentevoet bij een nieuwe lening. Vaak levert de koppelverkoop de hypotheeknemer vandaag winst op. Maar op termijn zal het toch de klant zijn die de dupe wordt. De koppelverkoop is immers maar een doekje voor het bloeden. In de toekomst zullen de verliezen die vandaag worden geleden, gecompenseerd moeten worden. En banken hebben hiervoor maar één krachtig middel: tariefverhogingen. Dus als binnenkort de beheerskosten voor uw rekening weer stijgen, de instapkosten van uw belegging weer even worden opgetrokken, net zoals de dossierkosten voor die belegging, dan is dat met dank aan en ter compensatie van uw goedkope krediet vandaag. Of zoals de Engelse uitdrukking zegt: there is no such thing as a free lunch. An Goovaerts