Ik heb het geluk gehad dat ik in mijn 42 jaar lange carrière als bankier steeds bazen heb gehad die me toelieten om les te geven, voordrachten te houden, boeken te schrijven over bredere vormen van marketing dan alleen het puur commerciële," vertelt Cyriel Van Tilborgh over zijn passie voor kunst. "Mijn job was marketing in België, maar ik heb voor KBC ook spreekbeurten gegeven in Hongkong, Zuid-Afrika, noem maar op. Dat inspireerde me ook om keihard voor hen te werken."
...

Ik heb het geluk gehad dat ik in mijn 42 jaar lange carrière als bankier steeds bazen heb gehad die me toelieten om les te geven, voordrachten te houden, boeken te schrijven over bredere vormen van marketing dan alleen het puur commerciële," vertelt Cyriel Van Tilborgh over zijn passie voor kunst. "Mijn job was marketing in België, maar ik heb voor KBC ook spreekbeurten gegeven in Hongkong, Zuid-Afrika, noem maar op. Dat inspireerde me ook om keihard voor hen te werken."Op zijn cv staat ook het medeoprichterschap en voorzitterschap van de Stichting Marketing, waar hij nog steeds lid is van de adviesraad, en waarvoor hij destijds het Marketingjaarboek begon uit te geven. Boeken en zakenleven - het is een combinatie die zijn grote voorbeeld Willem Elsschot/Alfons De Ridder ook in de praktijk bracht. Er zijn nog parallellen. Beiden haalden hetzelfde diploma: licentiaat Handels- en Consulaire Wetenschappen in Antwerpen. En net als Elsschot, schrijft Van Tilborgh boeken. Samen met Rik Duyck zorgde hij voor het Marketingjaarboek en hij schreef reisboeken. Echt verwonderlijk was het dan ook niet dat de voorzitter van het Willem Elsschot Genootschap bij zijn pensionering als zonedirecteur Antwerpen van KBC vrij snel benaderd werd om de Kunstkamer op het getouw te zetten. Het loopt vrij aardig, maar het kan nog beter, vindt Van Tilborgh. De Kunstkamer wil een brugfunctie vervullen tussen het bedrijfsleven en de cultuursector. Zo bracht de algemene vergadering zowat 80 van de 150 leden samen bij het Museum voor Schone Kunsten. In 2006 ligt de belangrijkste klemtoon op Plato-Cultuur, de variant van het Platoproject waarbij grotere bedrijven het peterschap waarnemen over kmo's. Van Tilborgh: "Dit kan zeer verrijkend werken op het vlak van motivatie van personeel, maar ook voor de opvolging van investeringen, het beheren van budgetten, het opstellen van een degelijk marketingplan, het toepassen van accountancyprincipes en het omgaan met creativiteit." Zo'n 70 bedrijfsleiders hebben interesse betoond om in de raad van bestuur te zetelen van culturele instellingen. De Kunstkamer hoopt ook zoveel mogelijk ondernemingen te overtuigen om een cultuurcharter te ondertekenen, een document waarbij ze zich engageren om de brugfunctie tussen bedrijf en kunst concreet te maken door, bijvoorbeeld, kunst te integreren in hun bedrijven, het peterschap over een kunstenaar op een project op zich te nemen en speciale initiatieven te nemen naar zowel klanten als personeel. "Maar ook omgekeerd: er moet ook meer marktgedrevenheid zijn bij de kunstleveranciers." Begin 2006 kreeg Van Tilborgh het Gulden Boek, een onderscheiding van de uitgeversfederatie Boek.be. Toch merkwaardig voor een man die, na een prille start als bibliothecaris, zijn volledige loopbaan in de financiële wereld doorbracht - eerst bij Bank J. Van Breda en vanaf 1989 bij Kredietbank, waar hij afdelingsdirecteur was voor particulieren en lokale ondernemingen, en nadien bij KBC, waar hij zonedirecteur Antwerpen werd. "In principe blijft de Kunstkamer vrij onzichtbaar. Onze rol is faciliteren. Wij zijn al geslaagd als bedrijven en kunstleveranciers de vonken oppikken en aanblazen, zodat ik mezelf overbodig kan maken."IS: directeur Kunstkamer van de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. VRIJE TIJD: lezen, cultuur. L.H.