De Belgische corona-app wordt gebaseerd op de actieve app in Duitsland, waar u onrechtstreeks aan hebt meegewerkt.
...

De Belgische corona-app wordt gebaseerd op de actieve app in Duitsland, waar u onrechtstreeks aan hebt meegewerkt. BART PRENEEL. "Ik maak deel uit van een groep academici die in maart is begonnen met de uitwerking van het DP3T-softwareprotocol, dat in de achtergrond draait om gegevens uit te wisselen via bluetooth-signalen. Bijna alle Europese apps werken op die manier. De app stuurt willekeurige getallen uit en luistert welke willekeurige signalen in de buurt worden uitgezonden. Die getallen worden op de smartphone bijgehouden. "Als een gebruiker in de app meldt dat hij zich laat testen, omdat hij symptomen vertoont of mogelijk een risicovol contact heeft gehad, krijgt hij een code van vijftien cijfers. Die kan worden verbonden aan de labotest en de officiële resultaten. De app krijgt ook de bevestiging van het resultaat. De gebruiker wordt dan gevraagd de code op te laden naar een centrale server. Alle telefoons kunnen die vergelijken met de signalen die zij binnenkregen. Op basis daarvan kan worden ingeschat of er een risicovol contact heeft plaatsgevonden en kan de app de gebruiker adviseren zich te laten testen of zich te isoleren. Het is een anonieme melding." Belgen kunnen de Duitse corona-app nu al downloaden en installeren. Waarom moeten we nog een aparte app ontwikkelen? PRENEEL. "Een gezondheidssysteem moet de codes van de app kunnen koppelen aan testresultaten en die systemen zijn nationaal of regionaal georganiseerd. In België zullen die centrale servers bij Sciensano staan. De Duitse app kan daar niet mee communiceren en het is niet wenselijk dat België zijn app koppelt aan de Duitse server. Bovendien willen we dat de Belgische app nog iets verder gaat en zoals de Ierse app ook over de status van de epidemie kan communiceren." Het consortium onder leiding van het kleine Devside haalde hier verrassend de opdracht binnen. PRENEEL. "Devside heeft al veel ervaring met apps en onderhoudt goede contacten met Apple en Google. Het houdt ons ook voortdurend op de hoogte. Ik vond het verrassend dat zo weinig andere Belgische ontwikkelaars een kandidatuur hebben ingediend. Sommige ontwikkelaars wilden ook met gps-gegevens werken, maar dat werkt niet binnenshuis en die gegevens kun je niet anoniem maken. Apple en Google zal apps alleen toegang geven tot de noodzakelijke speciale software als ze enkel met bluetooth werken en geen locaties delen of verzamelen." Op hoeveel gebruikers mikt u? PRENEEL. "We mikken niet op een concreet cijfer. De app wordt niet verplicht. Ze kan al effectief zijn als ze pakweg in universiteiten of grote bedrijven een vrij hoog gebruik haalt. Ze is een aanvulling op de manuele tracing en mensen die zelf hun omgeving waarschuwen."