Een van de gezelschapsspellen in het Vlaamse bedrijfsleven is speculeren over de naam van de volgende voorzitter van de Investeringsmaatschappij Vlaanderen(Gimv). Vandaag leidt Raynier van Outryve d'Ydewalle de Vlaamse investeringsbank. Hij kan zijn mandaat eventueel verlengd krijgen. Wim Coumans, kabinetschef van Vlaamse minister-president Luc Van den B...

Een van de gezelschapsspellen in het Vlaamse bedrijfsleven is speculeren over de naam van de volgende voorzitter van de Investeringsmaatschappij Vlaanderen(Gimv). Vandaag leidt Raynier van Outryve d'Ydewalle de Vlaamse investeringsbank. Hij kan zijn mandaat eventueel verlengd krijgen. Wim Coumans, kabinetschef van Vlaamse minister-president Luc Van den Brande (CVP) en Paul Buysse, onder meer onafhankelijk bestuurder van de Gimv, werden recentelijk genoemd als challengers. Wat is de situatie? De minister bevoegd voor de Gimv is Eric Van Rompuy (Economie). Deze wil zich houden aan de gemaakte afspraken. Die zijn tweeërlei. Eén, alle overheidsbestuurders van de Gimv (acht) nemen ontslag in mei 1999. Twee, voor die datum kan er geen sprake zijn van het veranderen van de kapitaalverhoudingen tussen overheid en privé (70/30). Ook na mei 1999 is de staat referentie-aandeelhouder van de Gimv. Logisch is dat de referentie-aandeelhouder de voorzitter aanstelt. Dit houdt in dat zelfs met een coalitiewissel (CVP-VLD) en een verdergaande verlaging van het overheidspercentage in de Gimv de verwachting blijft dat Wim Coumans een belangrijke tegenkandidaat is voor Raynier van Outryve. Deze kreeg wel einde 1997 te horen dat Luc Van den Brande een verlenging van zijn mandaat genegen was, maar de minister-president is niet de bevoegde beleidsman voor dit dossier. De Gimv heeft niet gewacht op het nieuwste debat en de aanbevelingen over corporate governance. De Vlaamse zakenbank heeft vijf onafhankelijke bestuurders ( Paul Buysse, Marc Ooms, René Mannekens als relatieve nieuwelingen, plus twee vertegenwoordigers van de ex-aandeelhouders NMKN en ASLK die het statuut hebben van onafhankelijken tot mei 1999) op 13 bestuurders. De Gimv heeft sedert drie jaar een audit committee met voorzitter Raynier van Outryve en Leo Victor, Hubert Lyben, een renumeration committee met voorzitter Paul Buysse, Leo Victor, Hubert Lyben, mevrouw Roppe en Gerard Van Acker, en een benoemingencomité (voor de aanstelling van onafhankelijke bestuurders) met Raynier van Outryve, Paul Buysse en Urbain Vandeurzen, waaraan Gerard van Acker is toegevoegd.