U wil een bedrijf kwijt of kopen tegen een lekkere prijs? Dat kan. Maar u probeert natuurlijk te vermijden dat u met onzuivere vereffenaars als Paul Van der Es te maken krijgt, of met een malafide tovenaar met een kasgeldvennootschap. Misschien is de BVOB iets voor u.
...

U wil een bedrijf kwijt of kopen tegen een lekkere prijs? Dat kan. Maar u probeert natuurlijk te vermijden dat u met onzuivere vereffenaars als Paul Van der Es te maken krijgt, of met een malafide tovenaar met een kasgeldvennootschap. Misschien is de BVOB iets voor u. De Beroepsvereniging van Overnamebemiddelaars is pas gedoopt. De negen leden van het jonge samenwerkingsverband uit Vlaanderen en Vlaams-Brussel kopen en verkopen jaarlijks zo'n 300 bedrijven, het dubbele van wat ze in 1990 los van elkaar presteerden. De initiatiefnemer en voorzitter is de Kempenaar Leo Leus van adviesbureau Atkinson. De bemiddelingsmarkt voor bedrijven verschilt grondig van de vastgoedmakelaardij. Die gaat over veel meer deals en de registratie bij de notarissen is vaste prik. In het bemiddelen voor bedrijven speelt de notaris enkel de rol van juridisch-fiscale raadgever. Een overnamebemiddelaar is nergens geregistreerd en hoeft geen bekwaamheidsproef af te leggen.Dus wat is een goede bemiddelaar? "Om dit vak goed te doen, moet je tussen de mensen staan, in de regio, in het plaatselijke bedrijfsleven. Je moet je doelgroep door en door kennen door de ervaring die je bijvoorbeeld als kantoordirecteur van een bank of als boekhoudkantoor hebt opgedaan," zegt Leo Leus. Hij was vijftien jaar actief bij Kredietbank in de Noorderkempen en ligt aan de basis van het Dienstencentrum Heyaert in Lille, een helder kantoorgebouw met bedrijfsconsulenten, boekhouders en financiers. De markt voor de grotere overnamedeals wordt verdeeld tussen de banken en de Big Five van de auditfirma's. Er ontstaat nu echter meer ruimte voor de zelfstandige makelaars. De kosten van de kleine en middelgrote deals stijgen voor de banken en de Big Five te sterk in verhouding tot de opbrengst. De BVOB'ers bemiddelen in de laag tussen handelszaken en multinationals, met overnames tussen 20 en 400 miljoen frank. Leus zelf verkocht sinds de jaarwisseling zes Kempense bedrijven met een overnamewaarde per stuk tussen 50 en 70 miljoen frank. De vergoeding voor de bemiddelaar varieert tussen 4% en 10% van het overnamebedrag. De typische verkoopklant vandaag, zegt Leus, is een veertiger die na vijftien tot twintig jaar in zijn eigen bedrijf wil uitstappen. Dat uitstappen gebeurt om een tijd te gaan rentenieren, omdat er een concentratiebeweging in de sector bezig is, omdat hij geld zoekt om in een nieuwe branche te vertrekken enzovoort.Aan de vraagkant hanteren bedrijven in tijden van conjuncturele verslapping wenslijstjes van verwante ondernemingen die ze willen kopen omdat de prijzen dalen en een schaalvergroting meer greep op een markt geeft.De negen bemiddelaars van de BVOB verrichten zelf de waardering. Leo Leus: "Maar we zetten geen sterfhuisconstructies op à la Paul Van der Es en organiseren evenmin kasgeldvennootschappen. Die passen niet in onze deontologische code. We gaan uit van actieve ondernemingen, zaken in going concern." Frans Crols