Koffie presteert dit jaar verre van slecht, met een klim van 47 % sinds begin januari. Toch kunnen we niet naast de correctie met 22 % sinds eind april kijken. Die terugval is te wijten aan een combinatie van factoren. Na de uitzonderlijke droogte tijdens de eerste maanden van 2014 was het pessimisme over de oogst erg groot. Intussen hebben enkele grote koffiehandelaars hun prognoses al licht opwaarts bijgesteld. Ook Conab, het Braziliaanse ministerie van Landbouw, lijkt dezelfde weg op te gaan. De Braziliaanse minister van Landbouw Geller liet vorige week weten dat de schade door de droogte wellicht niet zo groot zal zijn als aanvankelijk gevreesd. De officiële oogstprognose van Conab bedraagt nu 44,6 zakken van 60 kilogram, tegenover een eerste schatting van 46,5 tot 50,2 miljoen zakken. De markt houdt er nu al rekening mee dat het nieuwe cijfer terug opwaarts zal worden bijgesteld.
...

Koffie presteert dit jaar verre van slecht, met een klim van 47 % sinds begin januari. Toch kunnen we niet naast de correctie met 22 % sinds eind april kijken. Die terugval is te wijten aan een combinatie van factoren. Na de uitzonderlijke droogte tijdens de eerste maanden van 2014 was het pessimisme over de oogst erg groot. Intussen hebben enkele grote koffiehandelaars hun prognoses al licht opwaarts bijgesteld. Ook Conab, het Braziliaanse ministerie van Landbouw, lijkt dezelfde weg op te gaan. De Braziliaanse minister van Landbouw Geller liet vorige week weten dat de schade door de droogte wellicht niet zo groot zal zijn als aanvankelijk gevreesd. De officiële oogstprognose van Conab bedraagt nu 44,6 zakken van 60 kilogram, tegenover een eerste schatting van 46,5 tot 50,2 miljoen zakken. De markt houdt er nu al rekening mee dat het nieuwe cijfer terug opwaarts zal worden bijgesteld. Bij de andere belangrijke aanbieders van arabicakoffie was het nieuws neutraal tot positief. Eerder dit jaar was de besmetting van de koffiestruiken in Midden-Amerika en Mexico met de royaschimmel nog een belangrijk evenement. Ook hier lijkt de schade nog te zullen meevallen, al zal daarover pas binnen enkele maanden definitief uitsluitsel komen. Tot nog toe is er geen enkele leverancier uit de regio die zijn leveringsverplichtingen niet kon nakomen. In Costa Rica verhoogde de nationale koffiefederatie Icafe haar oogstprognose met 7,3 %, tot 1,6 miljoen zakken. De gecombineerde productie in Midden-Amerika en Mexico zal dit oogstjaar toenemen tot 17,6 miljoen zakken, tegenover 16 miljoen zakken een jaar eerder. Ook Colombia, na Brazilië de belangrijkste producent van arabica, stevent af op de hoogste opbrengst sinds 2008. In april was de productie nog met 14,2 % op jaarbasis gedaald, maar vorige maand was er een herstel met 12,1 %, tot meer dan 1 miljoen zakken. Na acht maanden in het oogstjaar 2013-2014 ligt de Colombiaanse productie op 7,9 miljoen zakken, bijna een kwart hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Opmerkelijk is dat de prijs van de robustavariant, die noteert op Euronext Liffe, de jongste weken wel is toegenomen. De spread of het prijsverschil tussen arabica en robusta (normaal de goedkopere variant) was sinds begin februari niet meer zo klein. In Vietnam ligt de fysieke handel momenteel zo goed als stil omdat verkopers en koffiebranders geen overeenstemming vinden over de prijs. Er is echter nog voldoende koffie in voorraad van de voorbije oogst. In Indonesië moet de piek van de oogst nog komen. Op korte termijn zal de volatiliteit hoog blijven, al blijft de opwaartse prijstrend intact. Hoe dan ook zal de oogst in Brazilië dit jaar fors onder het niveau van vorig jaar (52,8 miljoen zakken) uitkomen. Ook in Vietnam zal de opbrengst volgend jaar lager liggen door van lagere yields (minder opbrengst per eenheid landbouwoppervlakte). We schreven eerder al dat u op Euronext niet langer terecht kunt bij RBS Markets voor turbo's met landbouwgrondstoffen als onderliggende waarde. Dit is voorlopig wel nog het geval wat de minifutures van dezelfde uitgever op de Duitse beurs betreft. Daar noteren op dit moment acht minifutures long met het september-termijncontract als onderliggende waarde en een hefboom tussen 1,7 en 6,6. We overlopen daarnaast ook nog twee trackers, waarmee op een stijging van de koffieprijs kan worden ingespeeld. Barclays biedt twee Exchange Traded Notes (ETN's) aan op koffie. Op het verschil tussen ETN's en ETF's gaan we in deze bijdrage niet dieper in. Te onthouden is dat beide de evolutie van de onderliggende waarde schaduwen, maar dat aan ETN's in theorie een hoger tegenpartijrisico is verbonden. De iPath Dow Jones-AIG Coffee Total Return Sub-Index noteert sinds juni 2008 op de NYSE met als tickersymbool JO. De onderliggende waarde is een index die de prijsevolutie van het referentietermijncontract op koffie schaduwt. Op dit moment gaat het bijvoorbeeld om het juli-termijncontract. Wanneer dit contract afloopt, wordt doorgerold naar september, december, maart 2015 enzovoort. De koffiemarkt is actueel in contango, wat betekent dat termijncontracten met een latere afloopdatum duurder zijn. Bij het doorrollen is er dus een negatief rolrendement. Dit geldt eveneens voor de hefboomproducten die in koffietermijncontracten investeren of de prijsevolutie ervan schaduwen. JO is de grootste van de twee koffietrackers van Barclays met 89 miljoen USD onder beheer en een gemiddeld dagelijks volume van 175.000 stuks. Het jaarlijks kostenpercentage bedraagt 0,75 %. De iPath Pure Beta Coffee ETN van dezelfde uitgever is een maatje kleiner. Hij noteert ook nog maar sinds april 2011 op de NYSE, met als tickersymbool CAFE. Daardoor zijn de activa onder beheer voorlopig beperkt tot 8,8 miljoen USD, maar de liquiditeit is met 22.000 verhandelde ETN's geen probleem. Net als bij JO bedraagt het kostenpercentage 0,75 % op jaarbasis. Het grote verschil bij CAFE is dat niet de prijs van één enkel termijncontract wordt geschaduwd (zoals bij JO het geval is) maar van verschillende termijncontracten met een verschillende afloopdatum. Daarmee wordt het effect van het negatieve rolrendement grotendeels gecompenseerd. Investeerders moeten er echter rekening mee houden dat de markt niet altijd in contango is. Soms is de termijncurve ook vlak of in backwardation. . DE OPWAARTSE PRIJSTREND BIJ KOFFIE BLIJFT INTACT. OP KORTE TERMIJN ZAL DE VOLATILITEIT HOOG BLIJVEN.