Wat schort eraan ?
...

Wat schort eraan ?Binnen de vijf jaar na hun oprichting loopt 80 % van de bedrijven op de klippen. Van het resterende aantal gaat nog eens 80 % in de volgende vijf jaar onderuit. In De succesfactor geeft de Amerikaanse consulent Michael Gerber een recept om de schadegevallen te beperken. En passant haalt hij de ondernemersmythe onderuit. De herculische helden bestaan beslist in ondernemersland, maar de meesten die Gerber ontmoet, zijn mensen van vlees en bloed. Meestal kloppen ze pas bij hem, de consulent, aan in uiterste nood. Dat deed ook Sarah, die hem opzocht toen haar taartenbakkerij drie jaar bestond. Haar klaagzang klinkt ook vele Vlaamse kmo'ers niet onbekend in de oren. Lange, uitputtende werkdagen, alles zelf in handen nemen en hoofdbrekens over fiscus, administratie en bankrekening. Sarah wordt de rode draad. Amerikaanse businessboeken omarmen deze didactische truc wel vaker. In zijn vlotte rondgang door het (klein)bedrijf, doet Gerber ons vooral inzien dat het anders kan. Een oplossing voor alle problemen verleent dit boek zeker niet, het kan wel het begin vormen van een andere aanpak. Dat levert weliswaar geen economische wonderolie op, maar is al bij al geen geringe verdienste. Wie het liever puur praktisch en beknopt houdt, kan terecht bij de no-nonsenseseriePraktische informatie voor de KMO. Onder dat banier publiceert uitgeverij Dalian zakboekjes volgens een vast drietrapsstramien. Primo : beknopte schets van een probleem waarmee vele kmo'ers worden geconfronteerd. Secundo : de oplossing toegankelijk toegelicht op één tot twee pagina's. Tertio : een concrete tip op enkele regels. We namen De 36 praktische tips voor tevreden klanten door en vonden het nuttig en leerzaam, maar er werden ook enkele open deuren ingebeukt. Meer dan 80 % van alle ondernemingen zijn familiebedrijven, van de bakker op de hoek tot mastodonten. Een kwartet Amerikaanse hoogleraren en consulenten (Kelin Gersick, John Davis, Marion McCollom Hampton en Ivan Lansberg) boog zich over De levenscyclus van familiebedrijven, meteen ook de Nederlandstalige titel van hun kloeke analyse Generation to Generation. Ze speuren naar de aparte dynamiek van ondernemingen in familiale eigendom, staan stil bij de opvolging en doorspekken hun erg leesbare doorlichting met tal van voorbeelden. LDD Michael Gerber, De succesfactor. Elmar, 239 blz., 590 fr. Praktische informatie voor de KMO. Dalian, 118 blz., 975 fr. Kelin Gersick, John Davis, Marion McCollom Hampton, Ivan Lansberg, De levenscyclus van familiebedrijven. Contact, 320 blz., 1495 fr.