Vandaag recycleert de burger zijn huisvuil tot op de allerlaatste kruimel. Maar KMO's - vooral de kleintjes - lopen ver achter wat selectieve inzameling van afval betreft.
...

Vandaag recycleert de burger zijn huisvuil tot op de allerlaatste kruimel. Maar KMO's - vooral de kleintjes - lopen ver achter wat selectieve inzameling van afval betreft. Marc Devogele, directeur van het afvalverwerkingsbedrijf Sita: "Grote bedrijven sorteren wel. Zij weten dat het hergebruik van grondstoffen en minder restafval hun geld oplevert. De kleine KMO's daarentegen geven veel mee met het huisvuil. Zo teren ze een beetje op de gemeenschap. Hier zou een financiële prikkel van de overheid wonderen kunnen doen." Daarom heeft de Vlaamse regering samen met de beroepsorganisaties een uitvoeringsplan voor KMO-afval opgesteld. Er komen informatieve acties en voorzichtige stappen in de richting van preventie. Werner Annaert, raadgever van milieuminister Ludo Sannen ( Agalev): "Wij verdelen bijvoorbeeld het softwarepakket Mambo (minder afval, minder bedrijfsonkosten) waarmee de KMO kan berekenen hoeveel kosten ze kan besparen door het bedrijfsafval te verminderen." Bovendien legt het uitvoeringsbesluit van het afvalstoffendecreet de KMO's dezelfde recyclageverplichtingen op als aan de particulieren. Annaert: "Als je dat thuis doet, kan je dat evengoed op je bedrijf doen. Ik weet dat ze vaak met plaatsgebrek kampen, maar met wat creativiteit los je veel op. Zo kunnen de winkeliers in een shoppingcenter makkelijk een gezamenlijke afvalplaats organiseren."Wel vindt de kabinetsmedewerker dat de Unie van Zelfstandige Ondernemers ( Unizo) zelf nog meer initiatieven zou kunnen nemen om afvalvoorkoming bij haar leden te stimuleren. Annaert: "Bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ( VVSG) bestaat daarvoor een veel grotere bereidheid. Maar lokale besturen staan toch vaak veel te welwillend tegenover KMO's die hun afval bij het huisvuil plaatsen. Tegen deze slechte gewoonte zouden ze strenger moeten optreden." Unizo klaagt erover dat steeds meer gemeenten het afval van de kleine KMO's niet meer ophalen. Christof Delatter, stafmedewerker van VVSG: "Dat is voor vele lokale besturen te duur geworden. Bovendien dreigen zij hun subsidies in het raam van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest te verliezen als ze hun recyclagenormen niet halen. Door KMO's en zelfstandigen uit hun systeem te sluiten, daalt hun totale hoeveelheid restafval. Maar het grote probleem zit bij de bakker en de slager, die in gewone huizen wonen. "