Ondernemers kunnen per jaar ten hoogste de helft van hun winst in filmprojecten stoppen, met een plafond van 500.000 euro per jaar. Dat bedrag wordt voor 150 % vrijgesteld van belastingen. Er wordt wel bepaald dat een film slechts voor de helft door dit systeem ( taxshelter) gefinancierd mag worden en dat 90 % van het opgehaalde geld in België uitgegeven moet worden. "Dat laatste waren ze in Nederland vergeten, waardoor het puur een doorgeefluik voor buitenlandse producenten werd," weet Paul Breuls, directeur van het Antwerpse productiehuis Corsan (van de films ...

Ondernemers kunnen per jaar ten hoogste de helft van hun winst in filmprojecten stoppen, met een plafond van 500.000 euro per jaar. Dat bedrag wordt voor 150 % vrijgesteld van belastingen. Er wordt wel bepaald dat een film slechts voor de helft door dit systeem ( taxshelter) gefinancierd mag worden en dat 90 % van het opgehaalde geld in België uitgegeven moet worden. "Dat laatste waren ze in Nederland vergeten, waardoor het puur een doorgeefluik voor buitenlandse producenten werd," weet Paul Breuls, directeur van het Antwerpse productiehuis Corsan (van de films Het Sacrament en Shades). Zowel lokale vestigingen van buitenlandse bedrijven als Belgische KMO's kunnen een beroep doen op de tax shelter. "Vooral Belgische KMO's hebben al toegehapt," aldus Breuls. Hij schat dat er al 25 miljoen euro opzijgezet is. Het Brusselse bedrijf Motion Investment Group (MIG), dat optreedt als intermediair tussen investeerders en filmmakers, heeft het over 1 miljoen euro in zeven weken. "Tijdens onze eerste ronde hebben acht bedrijven toegehapt, vooral grotere KMO's," vertelt Nadia Khamlichi van MIG. "We trekken investeerders aan, geen mecenassen," beklemtoont Paul Breuls. Corsan werkte samen met adviesbureau Finpower een financieel product uit rond de tax shelter. De helft van het ingebrachte geld wordt herwonnen door de vrijstelling van belastingen, voor de andere helft wordt een bankgarantie van KBC voorzien, in naam van Corsan. Ook MIG werkt met "een van de drie grootbanken" samen, al kleeft men er liever geen naam op. Het Brusselse bedrijf bracht bovendien als enige een prospectus op de markt die door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) werd goedgekeurd. "Er zijn voordelen op het gebied van marketing als je je naam aan een grote film kan koppelen, maar uiteindelijk gaat het om de winst die je kan maken," vindt Nadia Khamlichi. Corsan, MIG en een aantal sectorgenoten werken aan internationale coproducties. "Het zou spijtig zijn als de tax shelter alleen dient om een paar extra Vlaamse films uit te brengen," vindt Breuls. Volgens hem kan het fiscale gunstregime heel wat werkgelegenheid creëren. "Amerikaanse producenten kennen het systeem goed en passen het al op grote schaal toe in landen als Canada en Groot-Brittannië. Het klinkt mooi dat 90 % van het geld hier moet blijven, maar dan heb je hier ook infrastructuur nodig, inclusief cateringdiensten, advocaten en locaties. We hebben intussen bewezen dat we in Vlaanderen goede mensen hebben. Bovendien liggen onze lonen lager dan in Groot-Brittannië."Breuls vindt wel dat banken en overheid zich meer achter de tax shelter moeten scharen. "Ik zie minister Didier Reynders op seminaries in Brussel en Wallonië opduiken, maar nooit in Vlaanderen. Ook de banken zijn nog te voorzichtig. Uiteindelijk hebben zij een voet tussen de deur van zowat elke bedrijfsleider en kunnen de tax shelter het beste promoten als financieel product."R.C. n