Beeldend kunstenaar Philippe Van Snick, die overleed in 2019, was gefascineerd door de complexiteit van de wereld. Zijn reflecties zette hij om in een heel eenvoudige vormentaal. Zijn bekende tienkleurenpalet bedacht hij e...

Beeldend kunstenaar Philippe Van Snick, die overleed in 2019, was gefascineerd door de complexiteit van de wereld. Zijn reflecties zette hij om in een heel eenvoudige vormentaal. Zijn bekende tienkleurenpalet bedacht hij eind jaren zeventig. Dat omvat de primaire kleuren (rood, geel en blauw), de secundaire kleuren (oranje, groen en violet), de niet-kleuren (wit en zwart) en de materiële kleuren (goud en zilver). Later voegde hij daar nog een elfde kleur aan toen: lichtblauw. Van Snick zag kleur als een metafoor voor twijfel en het kwetsbare menselijke leven. Hij maakte met zijn palet niet alleen abstracte schilderijen, maar ook muurschilderingen, waar de kleur een extra dimensie toevoegde aan de beleving van de ruimte. In de tentoonstellingszalen van het S.M.A.K. - niet toevallig tien - worden sleutelwerken afgewisseld met verrassende minder bekende werken, zoals conceptuele foto's en kortfilms. Later in zijn carrière gebruikte Van Snick een genuanceerder kleurenpalet, dat aansloot bij zijn interesse voor het landschap.