KBC-dochter Fidea staat in de etalage, Ethias gaat op zoek naar kopers voor zijn makelaarsdochter Nateus en ook de verzekeringsactiviteiten van ING worden losgeweekt van de ING Groep. Allemaal het gevolg van de crisis. Financiële moederhuizen die overeind gehouden werden met staatssteun, moeten nu in opdracht van de Europese Commissie hun balans inkrimpen. Desinvesteringen staan de komende maanden op het programma.
...

KBC-dochter Fidea staat in de etalage, Ethias gaat op zoek naar kopers voor zijn makelaarsdochter Nateus en ook de verzekeringsactiviteiten van ING worden losgeweekt van de ING Groep. Allemaal het gevolg van de crisis. Financiële moederhuizen die overeind gehouden werden met staatssteun, moeten nu in opdracht van de Europese Commissie hun balans inkrimpen. Desinvesteringen staan de komende maanden op het programma. Kopers staan niet in dichte drommen te dringen. Er blijven slechts weinig financiële groepen over met voldoende centen om een overname te wagen. Fel gehavende spelers kregen bovendien het Europees verbod om op jacht te gaan. Maar er zijn uitzonderingen: de Nederlandse verzekeringsgroep Delta Lloyd bijvoorbeeld. Die beschouwt België als haar tweede thuismarkt. Bovendien trok Delta Lloyd eind vorig jaar naar de beurs. En die beursnotering moest de groep meer slagkracht geven bij potentiële overnames. Topman Niek Hoek heeft al meermaals zijn ambities in die richting laten blijken. Jan Van Autreve (37), de nieuwe Belgische directievoorzitter van de Belgische dochter Delta Lloyd Life, blijft voorlopig behoedzaam in het struikgewas. "We zijn aan het kijken. Net zoals momenteel iedereen naar iedereen kijkt. Vergeet niet dat een overname ook de fusie van twee bedrijfsculturen betekent. Geen gemakkelijke klus. Een overname moet bovendien toegevoegde waarde creëren." Van Autreve is duidelijk niet iemand die over één nacht ijs gaat. Hij bevestigt de op handen zijnde consolidatie in de verzekeringssector in de Benelux. Die wordt volgens hem niet alleen op gang gebracht door de crisis, maar ook door Solvency II, de nieuwe solvabiliteitsregels die Europa vanaf 2012 op de verzekeraars loslaat. "Kleinere spelers zullen daardoor verplicht zijn om aan-sluiting te zoeken bij grotere groepen." Maar Delta Lloyd Life zelf is geen prooi, benadrukt de nieuwe topman. Een jager dan? Ook niet. "Ik denk niet in zulke termen." Delta Lloyd Life heeft er overigens nog maar net de overname op zitten van sectorgenoot Swiss Life Belgium. Die vond plaats in 2008 en wordt tegen eind dit jaar helemaal afgerond. Van Autreve beschrijft de operatie als een 'zachte' overname waarbij geen naakte ontslagen vielen. Zelf komt de kersverse topman uit de stal van het vroegere Swiss Life. Maar vlag en wimpel spelen geen rol meer, zegt hij vlug. Een klein beetje chauvinisme daarentegen is toegestaan, want de voorganger van Jan Van Aut-reve, Frank Blankers, was een Nederlander. Die bleef slechts twee jaar op post bij Delta Lloyd Life en heeft om persoonlijke redenen beslist zijn carrière elders voort te zetten. Blankers was iets uitgesprokener in zijn ambities dan Van Autreve. Halfweg 2009 liet hij optekenen dat hij met Delta Lloyd Life wilde doorstoten naar de top vijf in het peloton Leven van de Belgische verzekeraars. Via interne groei, maar ook via overnames. Volgens de jongste cijfers van toezichthouder CBFA bekleedt Delta Lloyd Life nu de zevende plaats. Van Autreve reageert een beetje gepikeerd. "Een voetbalwedstrijd win je toch ook niet door voortdurend naar het scorebord te kijken? Doelpunten maken, daar komt het op aan." De nieuwe topman denkt even in stilte na, en voegt eraan toe. "We zijn wel al het nummer vier in employee benefits." Delta Lloyd Life profileert zich inderdaad als de specialist in groepsverzekeringen. Met die activiteit kon de verzekeraar in het eerste halfjaar al een groot deel realiseren van de bijna 50 procent premiegroei in zijn Levensegment, in vergelijking met dezelfde periode in 2009. Delta Lloyd Life blijft hameren op het belang van een tweede pensioenpijler in ons land. Een aanvullend pensioen via het werk is dat, naast het wettelijke pen-sioen. Frustrerend, de politieke lethargie in België? "Het zij zo", zegt Van Autreve bijna zalvend. "Maar het pensioen wordt hoe langer hoe meer een nijpend maatschappelijk probleem waarover onvoldoende actie wordt ondernomen. De jeugd is hoe langer hoe minder van plan om zich dood te werken enkel en alleen om het wettelijke pensioen van hun oudere collega's te helpen opbouwen." Een andere uitdaging voor levensverzekeraars als Delta Lloyd Life is ongetwijfeld de lage stand van de langetermijnrente. Voor groepsverzekeringscontracten zijn Belgische levensverzekeraars bij wet verplicht om een minimumrendement van 3,25 procent te bieden op de bijdragen van de werkgever en van 3,75 procent op de bijdragen van de werknemers. Dat wordt aartsmoeilijk als de langetermijnrente onder de 3 procent zakt, zoals nu. Wordt het stilaan tijd om die wettelijk vereiste minimumrendementen naar beneden te halen, voor nieuwe groepsverzekeringscontracten? Van Autreve antwoordt ontwijkend dat de verzekeringssector het vraagstuk bestudeert of de lage langetermijnrente nu al dan niet een structureel probleem is. "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken." door celine de coster, fotografie thomas de boever"Delta Lloyd Life is geen prooi, maar ook geen jager. Ik denk niet in zulke termen" (Jan Van Autreve, Delta Lloyd Life)