Professor Marc Noppen verdiende zijn sporen in de interventionele pneumologie, "een minder gekende schemerzone tussen pneumologie en chirurgie". Onder zijn leiding groeide de tak in Jette uit tot de grootste in België. "Op wereldvlak zijn we top vijf," zegt de longspecialist, die ook voorzitter is van de Europese Vereniging voor Interventionele Pneumologie.
...

Professor Marc Noppen verdiende zijn sporen in de interventionele pneumologie, "een minder gekende schemerzone tussen pneumologie en chirurgie". Onder zijn leiding groeide de tak in Jette uit tot de grootste in België. "Op wereldvlak zijn we top vijf," zegt de longspecialist, die ook voorzitter is van de Europese Vereniging voor Interventionele Pneumologie. De nieuwe gedelegeerd bestuurder werkt sinds 1991 in het AZ VUB. Noppen krijgt nu de leiding over 2800 medewerkers en een jaaromzet van 250 miljoen euro, en dat in een erg complexe sector. "We moeten competitief zijn in een zeer geregulariseerde markt. De budgetten liggen vast, alleen werd de koek herverdeeld. Wie beter doet, krijgt meer. De competitiviteit is enorm. Bovendien zijn we een Vlaams ziekenhuis in Brussel..."In zijn businessplan staan communicatie, transparantie en daadkracht centraal. "Ik heb bewust een aantal - voor dit bedrijf - atypische strategieën naar voor geschoven." Zo moet de manager van een ziekenhuis een arts zijn. "Onze kernactiviteit is geneeskunde, de keyplayers daarbij zijn de artsen." Noppen blijft ook in zijn nieuwe functie actief als arts. "Om de voeling met de werkvloer niet te verliezen." Ook nieuw was de vraag om zijn mandaat voorlopig te beperken tot vijf jaar. "Ik ben principieel tegen jobs van onbepaalde duur. Na vijf jaar verwacht ik een grondige evaluatie van mijn beleid." Dat betekende voor het AZ een kleine revolutie. "De weerstand tegen verandering is enorm, maar ook de eerste diensthoofden zijn ondertussen voor vijf jaar benoemd. In deze competitieve omgeving kunnen we ons niet veroorloven iemand voor het leven te benoemen die na een korte periode ongeschikt blijkt."De band met de universiteit blijft fundamenteel. "We moeten durven investeren in sectoren die een meerwaarde bieden voor de universiteit én het ziekenhuis." Ziekenhuizen moeten ook onderling meer samenwerken, want België is klein. "De klassieke stellingenoorlog tussen de diverse strekkingen is immers al lang voorbij", zegt Noppen, die zelf studeerde aan de vijf Vlaamse universiteiten. Is: gedelegeerd bestuurder van het Academisch Ziekenhuis VUB Vrije tijd: tennis, skiën, paardrijden ToB