In de afgelopen tien jaar hebben beleggingsstrategieën gericht op Europese smallcaps 40 procent meer opgebracht dan strategieën gericht op grote bedrijven. En dat ondanks een zwakkere periode ten tijde van de crisis van 2008, toen massaal werd teruggeplooid op kwaliteitswaarden ten nadele van minder liquide activa. Ed Lugo (Franklin Templeton) en Isabelle de Gavoty (AXA Investment Managers) zijn twee van de beste fondsbeheerders in smallcaps. Hun fondsen hebben vier Morningstar-sterren en meer dan 500 miljoen euro onder beheer, met jaarlijkse prestaties tussen 13 en 15 procent sinds november 2010.
...

In de afgelopen tien jaar hebben beleggingsstrategieën gericht op Europese smallcaps 40 procent meer opgebracht dan strategieën gericht op grote bedrijven. En dat ondanks een zwakkere periode ten tijde van de crisis van 2008, toen massaal werd teruggeplooid op kwaliteitswaarden ten nadele van minder liquide activa. Ed Lugo (Franklin Templeton) en Isabelle de Gavoty (AXA Investment Managers) zijn twee van de beste fondsbeheerders in smallcaps. Hun fondsen hebben vier Morningstar-sterren en meer dan 500 miljoen euro onder beheer, met jaarlijkse prestaties tussen 13 en 15 procent sinds november 2010. Er zijn drie oorzaken voor die goede prestaties. Ten eerste zijn kleine bedrijven van nature makkelijker in staat in te spelen op marktopportuniteiten. "Als een bedrijf bijvoorbeeld een spin-off opricht, dan zien we dat die onmiddellijk veel dynamischer wordt zodra hij zich heeft losgemaakt van de grote groep", onderstreept Isabelle de Gavoty. "Recente voorbeelden zijn Osram en FNAC, die tot voor kort onderdeel waren van respectievelijk Siemens en Kering. Beide groepen hebben zeer positieve prestaties neergezet sinds ze onafhankelijk zijn geworden." Ten tweede zijn kleine en middelgrote bedrijven in staat te innoveren, op te klimmen in de waardeketen en echte partners te worden van hun klanten. "Dat was het geval van talrijke toeleveranciers in de autosector. Een groep als Valeo recupereert heel wat onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van grote constructeurs", zegt Isabelle de Gavoty. Ten derde zijn kleine kapitalisaties ook beter gewapend om hun inkomstenbasis te diversifiëren en groei te zoeken waar die te vinden is. De omzetgroei van kleine kapitalisaties is sinds 2010 versneld ten opzichte van die van grote. Bovendien is de volatiliteit van kleine en middelgrote aandelen niet fundamenteel verschillend van die van grote. "Beleggen in kleine aandelen blijft een van onze favoriete strategieën in een wereldwijd belegde portefeuille. De Europese Centrale Bank (ECB) plant momenteel de zaadjes voor een langdurige periode van groei", stelt Edwin Lugo (Franklin Templeton). "Dat zal steun bieden aan aandelen waarvan de koersevolutie sterk afhankelijk is van de economische activiteit." Ook fusies en overnames zijn een element dat dit marktsegment ondersteunt. "Het aantal operaties zal hoger liggen dan in 2014, en de meeste gebeurden bij bedrijven met een kapitalisatie tussen 1 en 5 miljard euro", constateert Isabelle de Gavoty. "Jaarlijks laat 8 à 10 procent van de bedrijven in onze portefeuille zich overnemen via dit type operatie." Isabelle de Gavoty en Edwin Lugo beheren hun portefeuille met een tamelijk lange beleggingshorizon, wat zich vertaalt in een rotatiegraad van slechts 20 à 30 procent per jaar. Het gemiddelde aandeel blijft dus tussen drie en vijf jaar in portefeuille. Edwin Lugo onderstreept dat die langere termijn nodig is voor de beleggingsfilosofie van het fonds, die erop gericht is in te stappen bij zeer lage koersen en vervolgens te wachten tot het pessimisme afneemt. "In 2008 zijn we bijvoorbeeld in de Griekse markt gestapt door te beleggen in de distributeur Jumbo. We hebben moeten wachten tot 2012-2013 voordat deze belegging vruchten begon af te werpen. Eind 2014 zijn we uit deze positie gestapt en na de correctie in 2015 zijn we teruggekeerd naar deze markt door te beleggen in Hellenic Exchanges, een schuldenvrij bedrijf in een monopoliesituatie en met een zeer hoge rentabiliteit. De beste kansen dienen zich aan tijdens crisisperiodes, want vooral het waarderingsniveau leidt onze beleggingsbeslissingen." De sectoren die hem vandaag het meest interesseren, zijn de energiesector, maritiem transport en toeleveranciers van de mijnbouw. "Al deze sectoren zijn hard getroffen. Voor de oliesector gaan we uit van een koers rond 45 dollar per vat in de komende vijf jaar, een zeer conservatieve hypothese aangezien de olieproductie in de Verenigde Staten al vertraagt." Frédéric Dineur