De kleine portable kent een snelle groei op de markt van de informatica. Zijn mogelijkheden worden echter zelden optimaal benut.
...

De kleine portable kent een snelle groei op de markt van de informatica. Zijn mogelijkheden worden echter zelden optimaal benut. In West-Europa werden in 1994 1,9 miljoen notebooks verkocht : kleine draagbare computers voor professioneel gebruik. De projecties voor 1995 voorzagen een stijging van 23 %, die zich trouwens heeft waargemaakt. Op langere termijn wordt de groei op 15 % per jaar gedurende de vier volgende jaren vastgepind. Dat betekent dat het aantal professionele gebruikers van notebooks tegen het jaar 2000 meer dan 20 miljoen zal bedragen. Deze erg stimulerende projecties voor de toekomst van de kleine laptops zijn afkomstig van de Amerikaanse consultant International Data Corporation (IDC). Zijn studie van de markt voor kleine portables, gesponsord door de Amerikaanse constructeur Dell Computer, vertrekt van de antwoorden van 400 professionele gebruikers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden. Eerst drie vaststellingen :Minder dan de helft van de Europese bedrijven die portables gebruiken, rusten ze uit voor de overdracht van gegevens. In de Verenigde Staten zijn meer dan 80 % van de portables daarop voorzien en is e-mail de meest gebruikte toepassing.Meer dan een derde van de Europese gebruikers van portables delen hun computer met collega's en beschouwen hun kantoorcomputer als het belangrijkste systeem. In de VS is de portable het favoriete informatica-instrument voor 50 % van de gebruikers in middelgrote of grote bedrijven. Minder dan 10 % van de portables worden met collega's gedeeld.Een derde van de Europese gebruikers van portables heeft via zijn werkstation op kantoor geen toegang tot een lokaal netwerk (LAN). Volgens de verantwoordelijken van IDC hinkt Europa duidelijk achterop. INTEGRATIE EN MOBILITEIT.Te veel Europese bedrijven ontdekken pas nu het belang dat de mobiele informatica voor hun activiteit kan hebben. Sinds het begin van de jaren 90 is de notebook stilletjes de bedrijven binnengedrongen, parallel met de algemene informaticastructuur.Hij is ingevoerd op basis van doelgerichte, individuele initiatieven en werd snel beschouwd als een persoonlijk gebruiksvoorwerp, in tegenstelling tot de kantoorcomputer, die als een instrument van het bedrijf wordt gezien. Zo begrijpt men beter waarom het gedeelde gebruik van portables slechts zelden wordt gewaardeerd nog afgezien van het feit dat het grote nadelen heeft op het vlak van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens.Volgens IDC werkt de helft van de gebruikers meer dan één dag per week voor rekening van het bedrijf buiten het kantoor. Negentig percent van deze 200 gebruikers neemt zijn notebook mee op professionele verplaatsingen. De portable maakt het mogelijk om onmiddellijk en ter plekke notities te maken en om over alle informatie aangaande het bedrijf te beschikken. Hij biedt vooral de mogelijkheid om op verplaatsing verder te werken. Paradoxaal genoeg draaien de belangrijkste diensten die de portables leveren dus niet om de uitwisseling van informatie wat echte mobiliteit is maar gewoon om productiviteitswinst of individueel comfort.Het ontbreken van een verbinding tussen de gebruiker en het bedrijf is ook een handicap voor het thuisgebruik van portables. Slechts 31 % van de gebruikers beschikt over een verbinding. Een portable brengt nu gemiddeld 2,8 nachten per week door bij zijn gebruiker thuis, maar wordt daar minder dan 6 uur gebruikt. Die periode zou gemakkelijk groter kunnen worden als de gebruiker over permanente toegang zou beschikken tot de computer op kantoor, openbare informatienetwerken of zelfs maar e-mail. IDC stelt trouwens dat 60 % van de Europese gebruikers met e-mail aansluiting de dienst consequent gebruikt, dus minstens één keer per dag.Het lijkt evident dat de echte voordelen die een bedrijf uit portables kan halen inherent zijn aan hun vermogen om te communiceren, en niet aan de gewone mobiliteit van de gebruikers. Deze voordelen zullen echter niet zichtbaar worden zolang de informatie-infrastructuur niet in staat is om de technologische evolutie globaal te ondersteunen. De toekomst van een bedrijf hangt vaak af van het vermogen van zijn werknemers om te communiceren... Maar dan moeten ze er wel de middelen voor hebben. F. MX.PORTABLES WORDEN POPULAIR Maar het volstaat niet om het personeel op andere plaatsen te laten werken.