De wortels van Bishop Tailors liggen in het vergeelde verleden van de hoofdstad. Trok overgrootvader Franciscus De Bisschop in 1898 nog per fiets van klant naar klant, dan beweegt Ivo De Bisschop (49) zich vandaag in een iets comfortabeler, maar eveneens pittoreske Morris Minor Traveler uit 1959. Samen met zijn echtgenote Godelieve Coppens zet De Bisschop de familietraditie van meester-kleermaker voort, intussen al de vierde generatie.
...

De wortels van Bishop Tailors liggen in het vergeelde verleden van de hoofdstad. Trok overgrootvader Franciscus De Bisschop in 1898 nog per fiets van klant naar klant, dan beweegt Ivo De Bisschop (49) zich vandaag in een iets comfortabeler, maar eveneens pittoreske Morris Minor Traveler uit 1959. Samen met zijn echtgenote Godelieve Coppens zet De Bisschop de familietraditie van meester-kleermaker voort, intussen al de vierde generatie. Een vriend des huizes omschrijft Ivo De Bisschop als "Belgiës kleermaker van prinsen en opstaande en vallende ministers", maar De Bisschop zelf is de discretie in hoogsteigen persoon. Weliswaar in een onberispelijk pak gestoken. De hoog aangeschreven kleermakerswinkel uit Brussel mocht onder meer de hostesses van de Expo 58 kleden. Maar door de veranderende zeden en de opkomst van de confectie moest de derde generatie de activiteiten verleggen en dus kocht vader De Bisschop Uniformier De Coster ( UDC). Het bedrijf knipte de uniformen van de NMBS en de brandweer. De Bisschop waakt er echter angstvallig over dat Bishop Tailors en UDC gescheiden werelden blijven. Behalve aparte bedrijven zijn het ook afgescheiden juridische entiteiten. Er is maar één constante en dat is Ivo De Bisschop, die via Idee Consulting beide bedrijven controleert. UDC is door zijn activiteiten een vrij stabiel bedrijf, met in 2002 een cashflow van bijna 65.000 euro en een brutomarge van net geen 390.000 euro. Ook vandaag nog verzorgt het de kostuums voor pakweg het personeel van het Metropole Hotel of de beambten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In die context spreekt Ivo De Bisschop overigens graag over een imago. "Een uniform is eigenlijk een weerspiegeling van het imago van het bedrijf en wordt op die manier ook een communicatiemiddel." Over communicatie gesproken: een kleine krantenadvertentie vorig jaar bezorgde Bishop Tailors tot ver buiten zijn actieradius naam en faam. De persoonlijke boodschap van toenmalig minister van Sport Guy Vanhengel ( VLD) ontketende een relletje, dat nog werd aangewakkerd toen ook VRT-baas Tony Mary zijn Bishop-liefde bezong. Bishop Tailors zélf bestaat, ondanks zijn roemruchte verleden, als merknaam nog maar sinds 1996. Acht jaar geleden voelde Ivo De Bisschop dat er opnieuw interesse bestond voor maatkleding, zij het op een hedendaagse leest geschoeid. "Ik bracht een uiteenlopend panel bijeen en op basis van hun verwachtingen tekende ik Bishop Tailors uit." Ook trendgoeroe Faith Popcorn werd geconsulteerd. Behalve service en kwaliteit stond ook een persoonlijke bediening centraal. Een persoonlijke touch wordt onder meer bereikt door in een pak de initialen van de klant te borduren. Bishop Tailors opende op de Brusselse Zavel. Een jaar later was Antwerpen aan de beurt. Droomde Ivo De Bisschop aanvankelijk van een heus netwerk - een twintigtal zaken was ooit het objectief - dan moest die ambitie toch worden bijgesteld. De derde zaak in de West-Vlaamse toeristenstede Brugge ging eind 2001 dicht na een drietal jaar keihard knokken. Brussel en Antwerpen draaiden wél na amper een jaar break-even. De Bisschop laat niet graag in zijn financiële kaarten kijken. "De concurrentie leest mee," zegt hij. De balansen laten in ieder geval een vrij fluctuerende, zij het steeds positieve cashflow zien. In 2002 bedroeg die bijna 21.000 euro, terwijl de brutomarge tegen de 170.000 euro aanschurkte en er een nettoverlies was van 11.725 euro. De winkel in de Antwerpse Huidevettersstraat werd intussen ingeruild voor een groter pand in de Leopoldstraat. Een bewijs voor Erik Magnus, directeur-generaal van de beroepsfederatie CreaModa, dat De Bisschop weet waar hij mee bezig is. "De experimentele fase is hij ontgroeid. Hij weet goed in te spelen op een moeilijk marktsegment." Het ambacht mag dan wel tot het verleden behoren, daarom staat de tijd nog niet stil ten huize De Bisschop. Om het hoofd te bieden aan de krimpende marges worden de patronen al lang niet meer met de hand getekend. De computer heeft dit karwei overgenomen. Ook voor het verknippen van de stof heeft de technologie het pleit gewonnen. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen: eind jaren vijftig stonden nog vijftig mensen op de loonlijst. Vandaag zijn dat er nog tien voor UDC, terwijl Bishop Tailors drie mensen tewerkstelt. Buitenlandse ateliers nemen het leeuwendeel voor hun rekening, maar de afwerking gebeurt hier. Daarmee verloochent Ivo De Bisschop zijn metier niet: "De wereld rondom ons mag dan wel grondig veranderd zijn, het artisanale aspect van het maatpak is gebleven. We kiezen nog steeds de stof, tekenen een passend model, en kijken - als sluitstuk - of het pak als gegoten zit."Eigenlijk is een maatpak minder duur dan algemeen wordt aangenomen. Vanaf 650 euro kan het al, afhankelijk van de stof. Na vijf tot zes weken is het pak klaar. "Nog steeds een spannend gebeuren, ook voor ons. Want bij een maatpak moet echt alles kloppen."In de database zitten de gegevens van ruim 5000 klanten, schat De Bisschop. Momenteel denkt hij hardop na over het opzetten van een casual-lijn, meteen ook een middel om nieuwe klanten aan zich te binden. "De strikte regels van een pak worden losser. Daarop wil ik ook inspelen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit." Naast de eigen winkels zou De Bisschop zijn lijn dan ook graag gepresenteerd zien in andere boetieks. "Maar dat is toekomstmuziek." Lieven DesmetIn de database van Bishop Tailors zitten de gegevens van ruim 5000 klanten.