Nu de mens het vertrouwen in ideologieën kwijt is, spit hij verwoed naar wijze raad. Klassieke teksten inspireren de speurtocht.
...

Nu de mens het vertrouwen in ideologieën kwijt is, spit hij verwoed naar wijze raad. Klassieke teksten inspireren de speurtocht.Zo luidt de meest verbreide verklaring voor de heropleving van de klassieke cultuur. Een voortreffelijk voorbeeld vinden we dicht bij huis. In Troje De machtigste mythe van Europa geeft Vic De Donder (journalist bij De Standaard) niet alleen verhelderende toelichtingen bij de Troje-oorlog zoals we die uit Homeros' Ilias kennen. Tegelijkertijd spint hij een verslag met thrillerallure over de archeologische opgravingen aan de Turkse westkust. De afgelopen twee eeuwen wordt er druk gezocht naar de site die zou aanwijzen dat de Trojaanse verhalen gebaseerd zijn op historische feiten. De Donder baant zich naarstig, maar in een voldoende toegankelijke taal, een weg door dat intrigerende web, gespannen door al dan niet bonafide archeologen. Uitg. Pelckmans, 176 blz. Eeuwen na Homeros herkneedde de Romein Virgilius diens Ilias en Odyssea tot de Aeneis, een caleidoscoop van meningen, motieven en metaforen die keizer Augustus en diens repressieve bewind moesten goedpraten. De vertaling van Piet Schrijvers bevat ook een cd, waarop Jules Croiset een deel voorleest. De Aeneis is een verwerpelijk propagandavehikel, maar een ongelooflijk boeiend literair werk boordevol referenties. Uitg. Historische Uitgeverij, 295 blz., 1300 fr. .Virgilius liet zich onder meer inspireren door Apollonios van Rhodos, die onsterfelijkheid verwierf met De tocht van de Argonauten, de queeste van Jason en Medea naar het gulden vlies. De vertaling van Wolther Kassies is gewikkeld in een geraffineerd sobere uitgave. Klasse. Uitg. Athenaeum/P&VG, 422 blz., 1900 blz. Dezelfde uitgever bracht een goedkope herdruk uit van de eerste integrale vertaling van het schalkse Satyricon, de satirische tranche de vie over de lagere klassen door Petronius, de maître des plaisirs aan het hof van keizer Nero. Uitg. Athenaeum/P&VG, 176 blz., 500 fr. "Leven is vechten tegen de spoken die onze geest bewonen", dixit Ibsen. Willy Courteaux en Bart Claes achten die uitspraak geldig voor het toneel van realist Euripides. Ze bundelden hun vertaling van Electra, Orestes en Trojaanse vrouwen, één van de felste aanklachten tegen de oorlog die ooit geschreven zijn. Uitg. Pelckmans, 201 blz., 950 fr.