Drie vierde van de bedrijfsjuristen is niet tevreden met de erelonen die hun advocaten aanrekenen. Dat blijkt uit een enquête van het advocatenkantoor Eversheds. Twee derde van de 150 geënquêteerden vindt dat interne juristen best meer mogen eisen van hun law firms. Ze zijn niet tot matig tevreden over de manier waarop ze de facturen kunnen inschatten. Nog geen 20 procent van de advocaten begrijpt de onderneming en haar problemen goed.
...

Drie vierde van de bedrijfsjuristen is niet tevreden met de erelonen die hun advocaten aanrekenen. Dat blijkt uit een enquête van het advocatenkantoor Eversheds. Twee derde van de 150 geënquêteerden vindt dat interne juristen best meer mogen eisen van hun law firms. Ze zijn niet tot matig tevreden over de manier waarop ze de facturen kunnen inschatten. Nog geen 20 procent van de advocaten begrijpt de onderneming en haar problemen goed. "Het wederzijdse onbegrip tussen advocaten en de cliënt is pijnlijk", zegt Stefan Corbanie, die de Brusselse poot van Eversheds leidt. Hij benadrukt dat de enquête niet alleen bij het eigen cliënteel werd gevoerd. "Advocaten hebben - misschien zelfs terecht - de slechte reputatie dat ze de erelonen erdoor rammen en dat ze vooral oog hebben voor de billable hours. Heel dat systeem van het aantal te factureren uren is trouwens pervers. Het is een stimulans om zoveel mogelijk te werken op een dossier, en minder te denken in functie van een oplossing voor de klant." The Economist noemde onlangs in het artikel met de spreekwoordelijke titel 'Kill-able hours' het facturatiesysteem van advocatenkantoren achterhaald. Het blad verwees naar een akkoord dat het IT-bedrijf Tyco wereldwijd had gesloten met Eversheds. Ze onderhandelen een vast tarief per dossier dat het advocatenkantoor behandelt (uiteraard naargelang van de aard van het advies, zoals een arbeidscontract of een handelsgeschil, en de complexiteit). Dat systeem bestaat vandaag mutatis mutandis al bij advocaten die optreden voor verzekeringsmaatschappijen, banken of overheden (zoals de RSZ). Nieuw is dat het tarief dat Eversheds mag aanrekenen, verandert naargelang het kantoor resultaten heeft gehaald. Als het kantoor door zijn advies bijvoorbeeld het aantal rechtszaken kan verminderen, mag het meer aanrekenen (wat gebeurde). Het facturatiesysteem is ook gekoppeld aan een onlineprocedure, waarbij de verschillende vestigingen van Tyco per dossier een aantal gegevens inbrengen voor ze het doorsturen. Het advocatenkantoor antwoordt met een duidelijk omschreven risicoprofiel (de kans op slagen van een rechtszaak, bijvoorbeeld) plus een kostprijsberekening. Eversheds kreeg hiervoor in 2008 de innovation award van de Financial Times. Corbanie: "De aanpassing was ook voor mij even schrikken, in het begin. Je verliest immers dossiers, omdat de klant meer wikt en weegt. Maar efficiënter is het wel. Heel wat andere cliënten namen het over." H.B.