Gevers ontstond in 1898 in Antwerpen als een raadgever in de voorbereiding en juridische omkadering van intellectuele-eigendomsrechten. De helft van de 263 medewerkers houdt zich bezig met octrooien (vooral ingenieurs), terwijl 86 collega's (meestal juristen) zich buigen over merken. Het bedrijf is in handen van de familie Gevers (39%), de Franse private-equitygroep Syntegra Capital (51%) en een aantal verspreide aandeelhouders. Steven De Keyser, sinds 2013 de CEO van Gevers Group, kondigt een radicale koerswijziging aan voor het adviesbureau. "We gaan op zoek naar een nieuwe meerderheidsaandeelhouder, het liefst een die operationele meerwaarde biedt. We wensen het kapitaal ook ruim open te stellen voor ons personeel."
...

Gevers ontstond in 1898 in Antwerpen als een raadgever in de voorbereiding en juridische omkadering van intellectuele-eigendomsrechten. De helft van de 263 medewerkers houdt zich bezig met octrooien (vooral ingenieurs), terwijl 86 collega's (meestal juristen) zich buigen over merken. Het bedrijf is in handen van de familie Gevers (39%), de Franse private-equitygroep Syntegra Capital (51%) en een aantal verspreide aandeelhouders. Steven De Keyser, sinds 2013 de CEO van Gevers Group, kondigt een radicale koerswijziging aan voor het adviesbureau. "We gaan op zoek naar een nieuwe meerderheidsaandeelhouder, het liefst een die operationele meerwaarde biedt. We wensen het kapitaal ook ruim open te stellen voor ons personeel." Syntegra participeerde in 2007 via de Luxemburgse holding R Port in Gevers Group. Het wordt stilaan tijd om die investering te verzilveren. Gevers Group nam in 2014 haar noodlijdende Franse sectorgenoot Orès over. Die is ondertussen winstgevend. De omzet steeg in de periode 2013-2015 van 47,3 naar 66,6 miljoen euro. De operationele kasstroom (ebitda) steeg van 4,1 naar 4,8 miljoen euro. Het nettoverlies evolueerde van 5,5 naar 1,7 miljoen euro. Een deel van het verlies is te wijten aan 5,1 miljoen afschrijvingen van goodwill, vooral de overname in Frankrijk. Dat land is goed voor 31 miljoen euro omzet, evenveel als België, waar Gevers marktleider is. De rest wordt geboekt in Zwitserland. Onder De Keyser evolueerde Gevers van een 'depotfabriek' naar een kantoor dat de intellectuele-eigendomsbehoeften van de klant maximaal wil omkaderen. "In ons oude gebouw aan de Antwerpse Frankrijklei huisde op de derde verdieping de afdeling Octrooien en op de vijfde Merken", getuigt hij. "Potentiele klanten moesten vooraf zelf uitmaken wat ze van Gevers wilden. Nu vertellen klanten ons eerst wat ze nastreven. Pas daarna geven we advies over wel of niet, wanneer en wat te beschermen. Dat is belangrijker dan veel dossiers indienen bij het Europees Octrooibureau of het Benelux-Merkenbureau. We leveren dus toegevoegde waarde." De adviesverlening zal nog belangrijker worden met de invoering van het unitair Europees octrooi in 2017. Volgens de huidige wetgeving moet de aanvrager na de aanvraag van het octrooi bij het Octrooibureau in München kiezen in welk van de 26 aangesloten landen hij een effectieve bescherming wenst. Inbreuken kunnen enkel land per land juridisch worden aangevochten. Bij het unitair octrooi is maar één aanvraag nodig, die dan bescherming biedt in alle 26 landen. Het zal wel duurder zijn dan het klassieke Europese 'bundeloctrooi', waarvoor nog steeds gekozen kan worden. "Onze klanten zullen bijstand nodig hebben in hun keuze", voorspelt De Keyser. Gevers breidde zijn terrein ook uit naar de waardering van intellectuele-eigendomsrechten (om bijvoorbeeld de balans te versterken) en fiscale ondersteuning. "Onder druk van de OESO wordt de Belgische octrooifiscaliteit omgegooid", weet De Keyser. "Tot vandaag werd in de fiscaal voordelige octrooidozen een groot deel van omzet uit de belastbare basis gehaald. Waarschijnlijk zal men in de toekomst werken met de klassieke, maar verruimde belastingaftrek. Gevers kan daarin, eventueel naast een fiscalist, technische ondersteuning geven." De nieuwe taakomschrijving voor Gevers Group vereist ook een ander personeelsbeleid. Een aantal medewerkers is na de koerswijziging vertrokken, maar er zijn ook meer dan 50 jonge krachten aangetrokken. De Keyser, die als gewezen advocaat DLA Europa uit de grond hielp te stampen, is zelf nog actief als consultant voor juridischedienstenbedrijven. "Het nieuwe Gevers heeft nood aan een andere humanresourcescultuur", voorspelt hij. "Managers in een consultancybedrijf moeten mee kunnen genieten van het succes van hun werk, ook financieel, om ze te motiveren en te houden. Vergelijk het met advocaten, die vennoot-eigenaar worden in hun bedrijf." Dat wil De Keyser ook voor de medewerkers van Gevers. Een pure partnership heeft echter ook een negatieve kant. "Partners willen elk jaar een zo groot mogelijke winst uitkeren en zijn eerder afkerig van investeringen die pas jaren later renderen", aldus De Keyser, die ook wil investeren in IT om onder meer een klantenportaal te lanceren. Dat moet de klantenrelatie sneller en goedkoper laten verlopen. "Partners hebben het moeilijk met investeringen op lange termijn omdat ze soms al vertrokken zijn tegen de tijd dat die rendement opbrengen. Gevers had dus ook nood aan een partner die op lange termijn wil investeren in IT en nieuwe producten. In onze nieuwe kapitaalstructuur kunnen onze mensen hun aandelen kopen en verkopen tegen een correct geschatte waarde. Met deze hybride structuur - kapitalisme plus mede-eigendom - staan we klaar voor een sterke toekomst. Nieuwe overnames in onze buurlanden worden zo mogelijk." Hans Brockmans, fotografie Emy Elleboog"Managers in een consultancybedrijf moeten mee kunnen genieten van het succes van hun werk, ook financieel" Steven De Keyser