De zenuwachtigheid omtrent de luchthaven Deurne stijgt in Antwerpen. In kringen van het havenbedrijf en op het kabinet van de Havenschepen begint men door te hebben dat een verlenging van de Deurnse startbaan geen oplossing is voor de dierbare wens om een koppeling te krijgen tussen de zeevracht in Antwerpen en een volwaardige luchtvrachthaven in de nabijheid. Ook verlengd is Deurne daarvoor om tal van redenen (bijvoorbeeld milieu) niet geschikt. Het rapport Spiekermann heeft het over 290 bewegingen (tienmaal meer dan vandaag) tussen 6 uur 's morgens en 23 uur 's avonds op ...

De zenuwachtigheid omtrent de luchthaven Deurne stijgt in Antwerpen. In kringen van het havenbedrijf en op het kabinet van de Havenschepen begint men door te hebben dat een verlenging van de Deurnse startbaan geen oplossing is voor de dierbare wens om een koppeling te krijgen tussen de zeevracht in Antwerpen en een volwaardige luchtvrachthaven in de nabijheid. Ook verlengd is Deurne daarvoor om tal van redenen (bijvoorbeeld milieu) niet geschikt. Het rapport Spiekermann heeft het over 290 bewegingen (tienmaal meer dan vandaag) tussen 6 uur 's morgens en 23 uur 's avonds op piekdagen in 2015 of één beweging per 4 minuten, waaronder negen met vliegtuigen met 160 passagiers (bijvoorbeeld Airbus 220). In de tekst van Spiekermann staat nergens het woord chartervluchten, wel het meer neutrale niet-geregelde vluchten. Willen de voorvechters van een langer Deurne stiekem een mini-Zaventem plakken tegen de kernstad van Antwerpen? Boeings en hun consoorten maken meer lawaai dan de huidige jet-props die Deurne aandoen. De minstens 1,7 miljard frank voor een verlengd Deurne, duwen de alternatieven kopje onder. De Vlaamse regering kan dan moeilijker andere Antwerpse prioriteiten financieren. De Antwerpse Kamer van Koophandel en Nijverheid heeft een brief in haar bezit van Eric Kirsch, deputy CEO van de Regie der Luchtwegen, waarin deze stelt dat het alternatief Oostmalle, de ex-Navo-luchthaven met haar startbaan van 3 kilometer, is uit te sluiten. Landen en vertrekken in Oostmalle zou interfereren met de vluchtbewegingen in Zaventem, Maastricht-Beek en de luchthaven van Eindhoven. De luchthavencommandant van Deurne, die vecht voor zijn professionele leven, valt deze stelling bij. Als zij klopt, dan mag havenschepen Delwaide een kruis maken over zijn wens de haven en de luchtvaart te koppelen. Zaventem ligt te ver; een nieuwe luchthaven langs de Zoomweg - waaraan de havenschepen naast Oostmalle denkt - zal eveneens lijden aan het euvel dat Erik Kirsch formuleert. We ondervroegen piloten over de mening van Eric Kirsch. Zij wuiven zijn argumenten weg. Dat er een aanpassing van de vluchtpatronen nodig is na de inschakeling van Oostmalle is normaal en geen onoverkomelijkheid, zeggen zij. Zelfs voor het vermijden van geluidshinder boven de huizen van prominenten (ministers) worden trajecten aangepast.De lobbyisten voor de verlenging schuiven als model voor Deurne een volwassen zakenluchthaven naar voor. De geheime agenda is: Antwerp Freight Airport en Charter Airport. Charters zijn de sterke kant van Christian Heinzmann, de huidige baas van VLM. De Kamer van Koophandel zegt van vele luchtvaartmaatschappijen te horen dat zij graag op Deurne zouden willen werken. Antwerpen kan een reguliere en frequente verbinding naar Londen, Amsterdam (deze twee worden al bediend) en Basel voeden. Naar andere bestemmingen heeft Antwerpen en ommeland te weinig regelmatig (frequent) passagiersaanbod. Laten Luc Van den Brande en de Vlaamse regering zich morgen in het ootje nemen? Stemmen zij voor een zakenluchthaven die charter- en minivrachtluchthaven zal worden?