P eopleWare ontwierp een softwarepakket in een Lotus Notes-omgeving dat moet helpen bij het organiseren en beheren van opleidingen. Doelgroep zijn vormingsinstituten en bedrijven met een brede waaier van opleidingen. "Door zoveel mogelijk elementen in het beheersproces te automatiseren, wordt het organiseren van opleidingen in een bedrijf met honderden werknemers een kinderspel. Allerlei parameters - zoals voor wie, wanneer, hoelang, wie is lesgever, kostprijs, wie is ingeschreven - wor...

P eopleWare ontwierp een softwarepakket in een Lotus Notes-omgeving dat moet helpen bij het organiseren en beheren van opleidingen. Doelgroep zijn vormingsinstituten en bedrijven met een brede waaier van opleidingen. "Door zoveel mogelijk elementen in het beheersproces te automatiseren, wordt het organiseren van opleidingen in een bedrijf met honderden werknemers een kinderspel. Allerlei parameters - zoals voor wie, wanneer, hoelang, wie is lesgever, kostprijs, wie is ingeschreven - worden overzichtelijk bijgehouden. De vormingsverantwoordelijke krijgt zo meer tijd om zich bezig te houden met wat echt belangrijk is, de kwaliteit van de opleiding", licht Bernard Panier, sales en marketing manager bij PeopleWare toe. Het pakket, dat Enrol werd genoemd, is modulair samengesteld waardoor het makkelijk te integreren is in andere softwarepakketten zoals SAP. "De doelstelling om dit jaar 15 tot 20 pakketten te installeren, overtreffen we ruimschoots. Vooral de automobiel- en consultingsector tonen veel interesse. De farmaceutische sector hecht dan weer veel waarde aan het evaluatieluik dat momenteel nog in een ontwerpfase zit. De bijkomende module maakt het immers mogelijk na te gaan of de cursisten de leerstof goed begrepen hebben. Tegen het einde van het jaar moet ook dit onderdeel klaar zijn voor commercialisatie." PeopleWare werd in 1994 opgericht door vier informatici "uit onvrede met de bestaande softwareapplicaties". Het softwarebedrijf geeft ook zelf opleidingen. "Zo hebben we onlangs samen met The Human Interface Group de opleiding verzorgd voor een applicatie ontworpen door Unique Interim Nederland." Zowel bij het ontwikkelen van applicaties als bij de trainingen staat de gebruiker centraal. Bernard Panier: "We gaan altijd na of er wel behoefte is aan een nieuwe applicatie. Een eindgebruiker streeft steeds bepaalde objectieven na bij een training. En die zijn niet noodzakelijk dezelfde voor elke cursist. Zo wil een secretaresse tijdens een opleiding Word leren brieven maken en beheren, terwijl de interesse van een verkoper gaat naar hoe hij snel prijsoffertes kan maken en bijhouden."PeopleWare verwacht voor 1999 een omzet van 100 miljoen frank, dit is een stijging met 35 miljoen ten aanzien van vorig jaar en bijna een vertienvoudiging op vier jaar tijd. Wat de winstprognose betreft, wordt slechts een lichte stijging verwacht, 8 miljoen frank in plaats van 6 miljoen. "Dit jaar hebben we immers fors geïnvesteerd in personeel en opleiding van medewerkers", verklaart Panier. "De personeelssterkte is gestegen van 18 naar 31 medewerkers en voor het jaareinde komen er nog eens vier bij."