U bent tegen kernenergie want u denkt aan het verleden. U bent voor kernenergie want u denkt aan de toekomst." Onder andere met deze slogan probeert het Belgisch Nucleair Forum het maatschappelijke debat over kernenergie op gang te brengen. Want terwijl er zowat 15 procent voorstanders en evenveel tegenstanders zouden zijn, heeft de meerderheid van onze bevolking eigenlijk geen mening over nucleaire energie.
...

U bent tegen kernenergie want u denkt aan het verleden. U bent voor kernenergie want u denkt aan de toekomst." Onder andere met deze slogan probeert het Belgisch Nucleair Forum het maatschappelijke debat over kernenergie op gang te brengen. Want terwijl er zowat 15 procent voorstanders en evenveel tegenstanders zouden zijn, heeft de meerderheid van onze bevolking eigenlijk geen mening over nucleaire energie. Dat is - helaas - begrijpelijk. De meeste mensen vinden het vooral belangrijk dat het licht aangaat wanneer zij de schakelaar aanknippen. De prijs die ze voor die stroom moeten betalen, en waar die energie vandaan komt, vinden ze een pak minder prioritair. Demagogisch of niet, als de campagne erin slaagt om consumenten te doen nadenken over hun energieverbruik, is ze geslaagd. De timing van de campagne - in juni volgt een korte herhaling, in oktober een grotere sensibilisering - is niet toevallig. Tegen eind dit jaar wil Suez/Electrabel immers weten wat het met zijn oudste kerncentrales moet doen. Volgens de paarsgroene wet op de kernuitstap moeten Doel 1 & 2 en Tihange 1 tegen 2015 definitief dicht. In een tijd waarin de CO2-uitstoot door Europa zoveel mogelijk wordt beperkt, is dat misschien niet de goedkoopste keuze. Voor de energiebevoorrading hoeft het echter geen probleem te zijn. Zoals de milieubewegingen eerder al uittekenden, staan er ter vervanging al een aantal milieuvriendelijkere projecten op stapel of zijn die al in gebruik. Het valt echter te betwijfelen of er tegen 2025 ook voldoende milieuvriendelijke alternatieven zijn om ook de resterende kerncentrales te slui-ten. Tegen 2020 zal Vlaanderen 1800 gigawattuur puren uit windenergie. Dat is een verzesvoudiging ten opzichte van 2008, maar ook dan zal 'slechts' 13 procent van onze elektriciteit komen uit hernieuwbare energiebronnen. Kernenergie is momenteel goed voor 55 procent. Bovendien bedreigt de protectionistische tendens de haalbaarheid om tegen een betaalbare prijs groene energie in het buitenland aan te kopen. Landen als Duitsland en Spanje, die een indrukwekkend windmolenpark hebben uitgebouwd, toonden zich eerder al weinig happig om die hernieuwbare energie ter beschikking te stellen van andere landen die proberen de doelstellingen van het Europees Klimaatplan te halen. Elke wetenschappelijke studie van de laatste jaren wijst erop dat kernenergie nog een tijdlang deel zal uitmaken van onze energiemix. Investeren in nieuwe kerncentrales van de derde generatie, die zowel zuiniger zijn als minder afval produceren, is wellicht nodig tot we een beter, milieuvriendelijker alternatief hebben. De vraag daarbij is of die nucleaire centrales eigendom moeten zijn van Suez/Electrabel? Speuren naar de interesse van buitenlandse energiegroepen is een mogelijkheid, maar het loont de moeite om naar Finland te kijken, waar grote industriële bedrijven samenwerken om een kernreactor te bouwen. Misschien kan de Belgische regering ook in ons land bedrijven - genre ArcelorMittal en BASF - vinden die bereid zijn om hiervoor een publiek-private samenwerking op te zetten. (T) Door Luc Huysmans