Het beeld toont een serie opeengestapelde bloemen en roept herinneringen op aan die dagen in september dat Groot-Brittannië in rouw was gedompeld na het overlijden van Diana, Princess of Wales. " If all this started you thinking, carry on at church this Easter" luidt de tekst boven de bloemen.
...

Het beeld toont een serie opeengestapelde bloemen en roept herinneringen op aan die dagen in september dat Groot-Brittannië in rouw was gedompeld na het overlijden van Diana, Princess of Wales. " If all this started you thinking, carry on at church this Easter" luidt de tekst boven de bloemen. De affiche fleurde de afgelopen dagen het straatbeeld in Britse steden op en was het werk van het Church's Advertising Network, een groep die in 1990 door diverse kerken werd opgezet. In 1995 lanceerde het Church's Advertising Network een affiche met het woord " Surprise" erop, verwijzend naar de verrijzenis van de Heer. Vorig jaar wilde de vereniging inhaken op de X-Files-rage: ze ontwierp een affiche met de slogan " The Thruth is out There". Copyright-problemen zorgden er evenwel voor dat de affiche nooit op straat te zien was. Kennelijk heeft de kerk in Engeland (zowel katholieken, anglicanen als protestanten) de moderne communicatiemedia ontdekt om de blijde boodschap te propageren. Robert Ellis, woordvoerder van het Network: "Het is onze bedoeling de rumour (het gerucht, de boodschap) van God levend te houden. We richten ons daarbij vooral op 25- tot 45-jarigen." Het gaat er de kerken (vooralsnog) niet om op die manier de gelovigen weer in grotere getalen in de gebedshuizen te krijgen. Ellis vergelijkt de campagnes met die van het Britse ministerie van Volksgezondheid, waarin aan gezondheidsopvoeding wordt gedaan.Binnen de kerkgemeenschap zijn er echter wel mensen die zich vragen stellen bij deze aanpak. Marketing is immers een beladen woord. Ellis zegt dat het moeilijk blijft en dat hij in frustratie wel eens de haren uit zijn hoofd kan rukken. "Er zijn er nog steeds die er niet van overtuigd zijn dat we ons zo moeten verkopen. Ze denken nog altijd dat de mensen naar ons moeten komen. De vooruitgang die we maken in de kerk is extreem langzaam. We moeten echter de kloof tussen de mensen en de kerk overbruggen." Ellis gaat ervan uit dat men de boodschap het best verspreidt via de beste media. Vandaag is dat reclame via posters en radio. "Vroeger gebruikten we kathedralen en glas-in-loodramen. Je moet de mensen laten weten dat je er bent." Het Church's Advertising Network ontbeert echter de middelen om zeer brede campagnes te voeren. Geld om een reclamebureau in te schakelen is er niet. Gelukkig is er de input van mensen die overdag in die bureaus actief zijn voor commerciële klanten.