In 1993 bedroeg de exportgerichtheid van bedrijven uit het arrondissement Turnhout 31,3%. In 1996 was dat al opgelopen tot 41,2%. "Stilaan krijgen wij, via enquêtes, zicht op recenter cijfermateriaal. Maar nu al is duidelijk dat de trend doorzet," zegt Jacques Brouwers, directeur van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid. "Ter vergelijking: België scoort 39,3%, Vlaanderen 43,9% en het arrondissement Antwerpen haalt zelfs 58%. Wij zijn met een inhaalbeweging bezig. De ...

In 1993 bedroeg de exportgerichtheid van bedrijven uit het arrondissement Turnhout 31,3%. In 1996 was dat al opgelopen tot 41,2%. "Stilaan krijgen wij, via enquêtes, zicht op recenter cijfermateriaal. Maar nu al is duidelijk dat de trend doorzet," zegt Jacques Brouwers, directeur van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid. "Ter vergelijking: België scoort 39,3%, Vlaanderen 43,9% en het arrondissement Antwerpen haalt zelfs 58%. Wij zijn met een inhaalbeweging bezig. De gemiddelde nominale groei bedroeg bij ons 7,8% in 1995 en 1996, tegenover 6% in Antwerpen." Dat zou dan de invloed moeten zijn van Export Kempen, een project voor exportbevordering van de Kempense Kamer. Dit project krijgt steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ( EFRO). Die steun bedraagt 16,5 miljoen frank voor de periode 1997-1999, de derde verlenging voor dit project, dat al loopt sinds 1989. De Vlaamse regering legt hier nog 14,5 miljoen frank bovenop, de provincie Antwerpen betaalt 2 miljoen en de privé-sector 14 miljoen frank. "Wij willen de internationale marktpositie van de Kempense kmo's verbeteren door hun exportattitude en -kennis verder uit te bouwen," omschrijft Brouwers het concept van Export Kempen. "Praktische opleidingen en individuele begeleiding staan daarbij centraal."Export Kempen biedt verschillende begeleidingsformules aan. "De Adviespas kost vijfduizend frank per jaar en geeft recht op voorrang én korting op de dienstverlening van de Exportcel van de Kamer. Daarvan hebben wij er 130 aan de man gebracht. Vorig jaar heeft onze Exportcel 1100 serieuze adviesvragen behandeld." Maandelijks is er nog, onder de naam Export Coaching, een bijeenkomst van export-ambitieuze kmo'ers. "De Plato-formule (gericht op starters die begeleid worden door ervaren managers uit grotere bedrijven), toegepast op de exportniche," noemt Brouwers dit. "Bedoeling is dat kmo's een netwerk van nuttige contacten opbouwen." Naast informatieverstrekking vanuit het lokale Euro Info Center ( EIC, een netwerk van informatieloketten binnen en zelfs buiten de Europese Unie) is er ook individuele begeleiding voorzien. "Ofwel gaat het dan om export consultancy door onze eigen specialisten, ofwel om managers uit grote bedrijven die een bepaalde opdracht uitvoeren voor een kleiner bedrijf. Uiteraard letten wij erop dat er geen conflicten kunnen ontstaan tussen de zakenlijke belangen van beide partijen. Maar ik heb al gemerkt dat grote bedrijven uit de streek zich zeer matuur opstellen en bereid zijn hun kleinere collega's een duwtje in de rug te geven."